back

Cena Dionýza Ilkoviča s podporou PosAm patrí medzi najlepšie PR projekty roka

Vzdelávanie
Publikované 27.11.2017

Na to, aby sa zo skrytého talentu v oblasti prírodných vied vykľul génius treba viac, než len predpísané osnovy. Našťastie existuje nemalá skupina nadšencov, ktorí pracujú s nadanými deťmi na krúžkoch aj po tom, čo odzvoní posledná hodina. Pomáhajú svojim zverencom posúvať hranice ich vedomostí, ktoré nezriedka pretavia vo výnimočné úspechy, ocenené aj na celosvetových súťažiach a olympiádach. Nie tých športových, ale matematických, fyzikálnych, chemických a informatických.

Táto práca nad rámec povinného vyučovania, nie je na Slovensku koncepčne oceňovaná. Učitelia, vychovávatelia aj nepedagogickí dobrovoľníci ju vnímajú ako životné poslanie, aby mohli odovzdať svojej vedomostí mladým ľuďom. Cena Dionýza Ilkoviča s podporou PosAm, má za cieľ týchto ľudí nájsť a vyzdvihnúť ich prínos za rozvoj mimoškolskej činnosti žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia a informatika.

Podpora talentov a osobností v oblasti prírodných vied je súčasťou misie PosAm. „Medzi desiatkami najrôznejších ocenení, ktoré sa na Slovensku udeľujú, doteraz jedno veľmi dôležité chýbalo,“ vysvetľuje generálny riaditeľ spoločnosti Marián Marek, „mnohí z učiteľov, ale aj nepedagógov, ktorí sa na základných a stredných školách venujú mimoškolskej činnosti zasvätili svoj život odovzdávaniu vedomostí mladým ľuďom, pretože veria, že z nich môžu vyrásť budúci vedci a významné osobnosti. Cena Dionýza Ilkoviča vznikla ako poďakovanie, pocta aj povzbudenie ľuďom, ktorí pracujú v školstve v oblasti prírodných vied.“

Do prvého ročníka prišlo 54 nominácií, z ktorých odborná porota vybrala troch finalistov aj víťaza.  Stal sa ním Jozef Smrek z Michaloviec. Na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach vyučuje fyziku a matematiku. Ocenenie získal za rozvoj mimoškolskej činnosti práve vo fyzike.

Ocenenie nesie meno významného slovenského vedca. Dionýz Ilkovič v roku 1934 odvodil vzťah medzi polarografickým difúznym prúdom, koncentráciou roztoku a charakteristikami kvapkovej ortuťovej elektródy, dnes známy ako Ilkovičova rovnica. Bol vtedy členom tímu držiteľa Nobelovej ceny Jaroslava Heyrovského. Profesor Dionýz Ilkovič bol nielen významný slovenský fyzik a vedec svetového formátu, ale tiež skvelý učiteľ, ktorého štýl vyučovania sa stal pre jeho študentov a kolegov legendárny.

Viac o ocenení

CENADI logo

Finalisti Cena Dionyza Ilkovica 2017

Ďalšie aktuality

9.11.2022
Nadácia Dionýza Ilkoviča už šiestykrát udelila Cenu Dionýza Ilkoviča

Spoza monitorov sa učitelia z dištančnej výuky vrátili za katedry a po pandémii ožil aj kontakt so žiakmi v triedach. V tých často zostávajú, aj keď ruch školských chodieb stíchne a v učebni pracuje iba malá skupina študentov. Pani učiteľky ich v rámci krúžkov pripravujú na predmetové olympiády, z ktorých často prinášajú najcennejšie kovy, a to z najvyšších kôl slovenských súťaží, ako aj zo zahraničia. Práve na takéto obetavé učiteľky a učiteľov sa zameriava Cena Dionýza Ilkoviča, ktorých oceňuje za rozvoj mimoškolskej činnosti v prírodovedných predmetoch. Porota každoročne vyberá z […]

Nadácia Dionýza Ilkoviča už šiestykrát udelila Cenu Dionýza Ilkoviča
29.4.2020
DDD v zdrojovom kóde

Vzhľadom na protipandemické opatrenia, presťahovali sme pravidelné stretnutie našej komunity do online priestoru. A všetko nasvedčuje tomu, že vo virtuálnom svete sa aj chvíľu zdržíme… Sme z IT, takýto presun hravo zvládame! A aj sme zvládli. Panelová online debata mala veľký úspech. S panelistami Richardom Richterom vývojárom zo spoločnosti Evolvuem a Vladimírom Hlaváčkom, technologickým architektom z Accenture Advanced Technology Center sme debatoval o programátorských postupoch, ktoré pomáhajú využitiu Domain-Driven Designu na úrovni zdrojového kódu. Diskusiu moderoval Zdeno Jašek od nás z PosAm. Zaujíma vás viac? Vypočujte si záznam.

DDD v zdrojovom kóde
8.11.2019
Cenu Dionýza Ilkoviča 2019 získala učiteľka fyziky a astronómie z Trenčína

Zvonením to pre nich nekončí Nielen finalisti CDI, ale aj všetci nominovaní učitelia majú jednu spoločnú charakteristiku: vyučovanie pre nich rozhodne nekončí zvonením. Berú svoje povolanie ako poslanie a deti vzdelávajú a pripravujú na domáce aj medzinárodné súťaže mimo bežného vyučovania. „Všetci títo učitelia si zaslúžia obrovské uznanie. Na troch finalistoch sme sa zhodli tento rok rýchlo, avšak vybrať spomedzi nich jedného bolo náročné. Ktorýkoľvek by mohol byť absolútnym víťazom,“ hovorí predseda poroty Martin Plesch. Porota nakoniec vybrala Zdenku Baxovú, ktorá vyučuje fyziku na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne. Nevenuje sa však […]

Cenu Dionýza Ilkoviča 2019 získala učiteľka fyziky a astronómie z Trenčína

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.