Top témy

Úspešný zahraničný tender v bankovom sektore

PosAm sa podieľal ako technologický partner na víťazstve v tendri na dodávku technických prostriedkov pre snímanie digitalizovaného vlastnoručného podpisu pre taliansku bankovú skupinu.

Významná talianska banková skupina vybaví svojich prvých 1200 pracovísk technológiou na snímanie vlastnoručného podpisu prostredníctvom unikátnych podpisových tabletov. Dodávateľom technických prostriedkov je partner spoločnosti PosAm, ktorý na základe technologického návrhu spoločnosti PosAm vyrobil tieto unikátne zariadenia a presadil sa voči konkurencii z Európy a z Japonska. Očakávame, že tento významný úspech je iba začiatkom pri vývoze tejto technológie aj do ďalších krajín.

Po úspešnom nasadení riešenia využívajúceho digitalizovaný vlastnoručný podpis na autorizáciu osôb v Tatra banke je to ďalší úspech PosAm-u v bankovom sektore spojený s technológiou zameranou na zvyšovanie efektívnosti procesov, pri ktorých sa vyžaduje vlastnoručný podpis zákazníka. Spoločnosť PosAm je lídrom v implementácii technológií na snímanie vlastnoručného podpisu technologickými prostriedkami.

Bližšie informácie o riešení pre podpisovanie elektronických dokumentov a overovaní identity osôb prostredníctvom digitalizovaného vlastnoručného podpisu s biometrickými vlastnosťami získate na www.posam.sk/bsign.

Zdieľajte

späť hore