back

Úspešný zahraničný tender v bankovom sektore

Aktualita
Publikované 18.10.2013

Významná talianska banková skupina vybaví svojich prvých 1200 pracovísk technológiou na snímanie vlastnoručného podpisu prostredníctvom unikátnych podpisových tabletov. Dodávateľom technických prostriedkov je partner spoločnosti PosAm, ktorý na základe technologického návrhu spoločnosti PosAm vyrobil tieto unikátne zariadenia a presadil sa voči konkurencii z Európy a z Japonska. Očakávame, že tento významný úspech je iba začiatkom pri vývoze tejto technológie aj do ďalších krajín.

Po úspešnom nasadení riešenia využívajúceho digitalizovaný vlastnoručný podpis na autorizáciu osôb v Tatra banke je to ďalší úspech PosAm-u v bankovom sektore spojený s technológiou zameranou na zvyšovanie efektívnosti procesov, pri ktorých sa vyžaduje vlastnoručný podpis zákazníka. Spoločnosť PosAm je lídrom v implementácii technológií na snímanie vlastnoručného podpisu technologickými prostriedkami.

Bližšie informácie o riešení pre podpisovanie elektronických dokumentov a overovaní identity osôb prostredníctvom digitalizovaného vlastnoručného podpisu s biometrickými vlastnosťami získate na www.posam.sk/bsign.

Ďalšie aktuality

30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti
PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry

PosAm TechDays je odborná konferencia našej spoločnosti, ktorá našim súčasným aj potenciálnym zákazníkom zo sféry utility, telco, banky, poisťovne a priemysel prináša novinky z oblastí, ktorým sa PosAm venuje.

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry
28.7.2016
Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Konferencia 8th Annual Insurance Distribution Strategies, ktorá sa uskutoční 13.-14. októbra v Amsterdame, sa zameria na aktuálne témy v poisťovníctve: Digitalizácia štandardného distribučného modelu, Nové distribučné kanály v digitálnom svete, Požiadavky zákazníkov v digitálnom prostredí a ako im vyhovieť, Budovanie značky vo väzbe na predajný proces v digitálnom prostredí, Budovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti v predajnom a post predajnom procese. Globálny poisťovnícky trh vstupuje do obdobia bezprecedentných zmien. Meniace sa zákaznícke správanie, tlak regulátorov a nové technológie v najbližších rokoch podstatne transformujú celý trh. Lepšie pochopenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v digitálnej ére pomôže poisťovateľom v príprave produktových inovácií, efektívnejšom manažmente predajných […]

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.