back

Úspešná recertifikácia integrovaného manažérskeho systému

Aktualita
Publikované 23.10.2013

PosAm má zavedený Integrovaný Manažérsky Systém (IMS), ktorý zahŕňa Systém manažérstva kvality (ISO 9001), Systém manažérstva IT služieb (ISO/IEC 20000), Systém manažérstva informačnej bezpečnosti (ISO/IEC 27001), Systém environmentálneho manažérstva (ISO 14001) a Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSAS 18001).

Túto, na Slovensku výnimočnú, kombináciu noriem má PosAm úspešne zavedenú už od roku 2007. Recertifikačný audit, ktorý sa konal v uplynulom týždni, opakovane potvrdil, že PosAm aplikuje pri svoj činnosti najvyššie kvalitatívne štandardy, s vysokým dôrazom na ochranu bezpečnosti informácií, pri súčasnom dodržiavaní zásad bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia.

Certifikácia dokazuje nielen aktuálnu vysokú úroveň interných a externých procesov, ale potvrdzuje trvalú schopnosť učiť sa, zlepšovať a adaptovať na najnovšie výzvy v rýchlo sa meniacom trhom a spoločenskom prostredí.

IMS certifikovala renomovaná akreditovaná certifikačná spoločnosť Det Norske Veritas (DNV).

Ďalšie aktuality

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!
Moderné riešenia na správu a ochranu dát

Moderné riešenia na správu a ochranu dát
30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.