back

Úspešná recertifikácia integrovaného manažérskeho systému

Aktualita
Publikované 23.10.2013

PosAm má zavedený Integrovaný Manažérsky Systém (IMS), ktorý zahŕňa Systém manažérstva kvality (ISO 9001), Systém manažérstva IT služieb (ISO/IEC 20000), Systém manažérstva informačnej bezpečnosti (ISO/IEC 27001), Systém environmentálneho manažérstva (ISO 14001) a Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSAS 18001).

Túto, na Slovensku výnimočnú, kombináciu noriem má PosAm úspešne zavedenú už od roku 2007. Recertifikačný audit, ktorý sa konal v uplynulom týždni, opakovane potvrdil, že PosAm aplikuje pri svoj činnosti najvyššie kvalitatívne štandardy, s vysokým dôrazom na ochranu bezpečnosti informácií, pri súčasnom dodržiavaní zásad bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia.

Certifikácia dokazuje nielen aktuálnu vysokú úroveň interných a externých procesov, ale potvrdzuje trvalú schopnosť učiť sa, zlepšovať a adaptovať na najnovšie výzvy v rýchlo sa meniacom trhom a spoločenskom prostredí.

IMS certifikovala renomovaná akreditovaná certifikačná spoločnosť Det Norske Veritas (DNV).

Ďalšie aktuality

30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti
PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry

PosAm TechDays je odborná konferencia našej spoločnosti, ktorá našim súčasným aj potenciálnym zákazníkom zo sféry utility, telco, banky, poisťovne a priemysel prináša novinky z oblastí, ktorým sa PosAm venuje.

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry
28.7.2016
Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Konferencia 8th Annual Insurance Distribution Strategies, ktorá sa uskutoční 13.-14. októbra v Amsterdame, sa zameria na aktuálne témy v poisťovníctve: Digitalizácia štandardného distribučného modelu, Nové distribučné kanály v digitálnom svete, Požiadavky zákazníkov v digitálnom prostredí a ako im vyhovieť, Budovanie značky vo väzbe na predajný proces v digitálnom prostredí, Budovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti v predajnom a post predajnom procese. Globálny poisťovnícky trh vstupuje do obdobia bezprecedentných zmien. Meniace sa zákaznícke správanie, tlak regulátorov a nové technológie v najbližších rokoch podstatne transformujú celý trh. Lepšie pochopenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v digitálnej ére pomôže poisťovateľom v príprave produktových inovácií, efektívnejšom manažmente predajných […]

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.