back

Riešenia pre poisťovne zaujali aj v zahraničí

Aktualita
Publikované 30.9.2013

Významnú poisťovaciu spoločnosť v Chorvátsku zaujali riešenia PosAm Allegro Multichannel, určené pre podporu predaja poistných produktov. PosAm-u sa tak začína presadzovať na poli dodávok softvérových riešení a procesných konzultácií pre komerčné poisťovne aj v zahraničí.

Jedná sa o dôležitý posun potvrdzujúci kvalitu našich riešení a dokladujúcich naše znalosti a skúsenosti na poli optimalizácie kľúčových procesov v poisťovníctve. PosAm ťaží zo svojich niekoľkoročných skúseností a úspešných implementácií riešení v tejto oblasti na Slovensku a v Čechách. Potvrdzuje sa tým zároveň správnosť nedávnych investícií do inovácií samotných riešení ale aj podpory predaja, ktoré mali za cieľ posilniť akceptáciu riešení pre core business poisťovní v zahraničí.

V oblasti automatizácie predaja podporujú PosAm riešenia mobilný predaj produktov, riadenie predaja s prepracovaným reportingom a tiež manažment kampaní. Podrobnejšie informácie o riešeniach pre poisťovne získate na www.posam.sk/allegroSK.

Ďalšie aktuality

30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti
PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry

PosAm TechDays je odborná konferencia našej spoločnosti, ktorá našim súčasným aj potenciálnym zákazníkom zo sféry utility, telco, banky, poisťovne a priemysel prináša novinky z oblastí, ktorým sa PosAm venuje.

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry
28.7.2016
Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Konferencia 8th Annual Insurance Distribution Strategies, ktorá sa uskutoční 13.-14. októbra v Amsterdame, sa zameria na aktuálne témy v poisťovníctve: Digitalizácia štandardného distribučného modelu, Nové distribučné kanály v digitálnom svete, Požiadavky zákazníkov v digitálnom prostredí a ako im vyhovieť, Budovanie značky vo väzbe na predajný proces v digitálnom prostredí, Budovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti v predajnom a post predajnom procese. Globálny poisťovnícky trh vstupuje do obdobia bezprecedentných zmien. Meniace sa zákaznícke správanie, tlak regulátorov a nové technológie v najbližších rokoch podstatne transformujú celý trh. Lepšie pochopenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v digitálnej ére pomôže poisťovateľom v príprave produktových inovácií, efektívnejšom manažmente predajných […]

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.