back

Hitachi diskové polia v Privatbanke

Charakteristika zákazníka

Privatbanka je prvou bankou na Slovensku, ktorá sa špecializuje na poskytovanie služieb privátneho bankovníctva. Klientom poskytuje finančné produkty a investičné služby, ktoré napĺňajú ich nároky a predstavy o zhodnocovaní aktív a o komplexnej správe ich majetku. Klienti banky majú možnosť využívať kvalitne zostavené portfólio služieb a produktov naviazaných aj na investičné aktivity materskej skupiny Penta. Privatbanka poskytuje nadštandardný servis privátneho bankovníctva aj v Českej republike.

Východisková situácia

Privatbanka prevádzkovala svoju storage infraštruktúru na konkurenčných produktoch, ktoré boli implementované pred 8 rokmi. Z dôvodu veku a technologických možností zariadenia už nezodpovedali požiadavkám dnešnej doby.

Ciele a požiadavky

Cieľom bolo obstaranie modernej technológie postavenej na báze flash architektúry, ktorá by zákazníkovi prinesla vysoký výkon a maximálnu možnú spoľahlivosť. Kľúčovou požiadavkou zákazníka bola implementácia metro storage cluster-a, ktorý poskytuje ochranu voči výpadku diskového poľa v jednej lokalite.

Riešenie

Na základe analýzy potrieb a požiadaviek zákazníka sme navrhli a dodali dvojicu diskových polí Hitachi VSP G370 v High Availability (HA) konfigurácii. Vysokú dostupnosť (HA) poskytuje technológia Global Active Device (GAD). Obe diskové polia sú osadené SSD diskami, ktoré zabezpečujú rýchle odozvy a vysokú priepustnosť. Okrem storage vrstvy s technológiou Hitachi sme implementovali aj novú DWDM technológiu postavenú na technológii SmartOptics. Vďaka 16GBit prenosovej rýchlosti SAN a 10GBit rýchlosti LAN dokáže Privatbanka efektívnejšie využívať existujúce optické prepojenie medzi oboma lokalitami.

Implementácia pozostávala z troch fáz: (1) konsolidácia existujúceho SAN prostredia, (2) implementácia novej DWDM techológie, (3) implementácia novej storage technológie.Migráciu dát si zákazník vykonával vo vlastnej réžii.

Prínosy

Vďaka nasadeniu moderných technológií (16GBit SAN, DWDM, SSD storage) si Privatbanka signifikantne zrýchlila svoje aplikácie, čím si zdokonalila vnútorné prostredie a priniesla pridanú hodnotu – kvalitu a rýchlosť spracovania dát – svojim klientom. Nezanedbateľným prínosom je jednoduchá rozšíriteľnosť novej infraštruktúry, čo banke umožňuje priniesť klientom nové služby podporované inovatívnymi aplikáciami. Škálovateľnosť riešenia splní meniace sa požiadavky na rastúci objem spracovávaných a uchovávaných dát v budúcnosti.
Jedným z najviac vnímaných interných benefitov je skrátenie dennej uzávierky na jednu tretinu pôvodného času.

O Hitachi Vantara

Hitachi Vantara, stopercentná dcérska spoločnosť spoločnosti Hitachi, Ltd., vedie svojich zákazníkov pri riešení ich digitálnych výziev od súčasného k nasledujúcemu. Úzko spolupracujúc s každým zákazníkom aplikuje svoje neprekonateľné priemyselné a digitálne schopnosti na ich dáta a aplikácie tak, aby z nich mali úžitok podniky aj spoločnosť. Viac ako 80 % z rebríčka Fortune 100 dôveruje spoločnosti Hitachi Vantara a jej schopnosti rozvíjať nové zdroje výnosov, odomykať konkurenčné výhody, znižovať náklady, zlepšovať skúsenosti zákazníkov a poskytovať sociálnu a environmentálnu hodnotu. Pre viac informácií navštívte www.hitachivantara.com.

Ďalšie referencie

Digitalizovaný vlastnoručný podpis v Generali
Digitalizovaný vlastnoručný podpis v Generali
Najnovšia generácia storage od Hitachi Vantara v Tatra banke
Najnovšia generácia storage od Hitachi Vantara v Tatra banke

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.