back

Digitalizovaný vlastnoručný podpis v Generali

Generali na slovenskom trhu pôsobí už viac ako 20 rokov. Generali je univerzálnym poisťovateľom poskytujúcim produkty životného aj neživotného poistenia, či už fyzickým alebo právnickým osobám. Cieľom poisťovne je neustále monitorovať požiadavky trhu, prinášať kvalitné a inovatívne produkty a poskytovať svojim klientom prvotriedne služby, tak pri finančnom poradenstve, ako aj v prípade, že nastane poistná udalosť. Poisťovňa patrí do prvej trojky najsilnejších poisťovní na slovenskom trhu. Je súčasťou talianskej Skupiny Generali, ktorá má silné postavenie v regióne strednej a východnej Európy. Vďaka tomu môžu jej klienti využívať výhody vyplývajúce zo silného medzinárodného zázemia.

Východisková situácia

Zákazník – Generali – obsluhoval svojich klientov za pomoci klasického papierového procesu. Podpisovanie papierovej zmluvy znamená jej následné spracovanie – skenovanie, spracovanie, skladovanie, skartovanie a pod. Generali na obsluhu svojich klientov používa pracovníkov v teréne, ako aj klasickú pobočkovú sieť.

Ciele a požiadavky

Hlavná požiadavka bola zabezpečiť náhradu papierového procesu novým, digitálnym procesom. Digitálny proces zrýchli spracovanie podpísaných zmlúv. Dodatočná požiadavka bola, aby takto podpísaná elektronická zmluva obsahovala aj biometrickú časť podpisu, čo by umožnilo preukázať pravosť podpisu aj v prípade sporu.

Riešenie

Na základe požiadavky zákazníka sme implementovali riešenie eSign Proxy. Ide o veľmi štandardizované riešenie pozostávajúce z produktov Namirial a integračnej vrstvy dodávanej PosAm-om. Implementácia začala práve počas začiatku pandémie. Od prvého technického stretnutia po odovzdanie do pilotnej prevádzky trvala celá implementácia dva mesiace, napriek rôznym obmedzeniam.
PosAm-om nasadený back-end je následne prepojený buď s dedikovanými tabletmi pracovníkov v teréne, alebo pracovníci pobočiek podpisujú dokumenty na zdieľanom zariadení na pobočke.

Prínosy

Riešenie eSign Proxy prináša zrýchlenie a zlacnenie pôvodného papierového procesu. Zároveň zabezpečuje overenie podpísaného dokumentu pismoznalcom rovnako ako v prípade papierového procesu.

Použitie zdieľaného tabletu na pobočkách zároveň umožňuje šetrenie nákladov. Týmto spôsobom stačí napr. 1 zariadenie na obsluhu 3 prepážok, čím zákazník šetrí náklady na podpisovaný hardvér.

Vyjadrenie zákazníka

S priebehom projektu nasadenia biometrického podpisu sme nadmieru spokojní a rovnako aj s profesionálnym prístupom všetkých pracovníkov spoločnosti PosAm. Nasadenie biometrického podpisu nás ako spoločnosť posunulo bližšie k paperless spoločnosti a tiež medzi lídrov v elektronizácii.

O riešení PosAm eSign

PosAm eSign predstavuje kombináciu softvérových produktov spoločnosti Namirial, vhodného hardvérového vybavenia, ktoré umožňuje zosnímanie podpisu a dlhoročných skúseností PosAm-u pri implementácii a integrácii týchto riešení.

Ďalšie referencie

Hitachi diskové polia v Privatbanke
Hitachi diskové polia v Privatbanke
Najnovšia generácia storage od Hitachi Vantara v Tatra banke
Najnovšia generácia storage od Hitachi Vantara v Tatra banke

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.