back

PosAm získal titul Národný šampión v súťaži European Business Awards 2016/17

PosAm
Publikované 19.9.2016

EBA_National_Champion_2016-17 small (200width)Ocenenie European Business Awards získavajú spoločnosti, ktoré dosahujú mimoriadne finančné výsledky, dynamický rast, sú výnimočné svojou stratégiou v oblasti inovácií a určujú smer vo svojom odvetví. Cena sa udeľuje desiaty krát. O nominácie tento rok zabojovalo viac než 33 000 firiem z 34 európskych krajín.

Titul národný šampión získavajú spoločnosti na základe hodnotenia podľa siedmych kritérií. Odborná porota každú spoločnosť posudzovala napríklad na základe inovácií, ktoré priniesla, etického profilu, kvality vzťahov s obchodnými partnermi a dlhodobej stratégie, s ohľadom na flexibilitu firmy aj spoľahlivosť pri rýchlo sa meniacich podmienkach na trhu.

V ďalšej fáze rozhodne odborná porota o držiteľoch titule Ruban D’Honneur, to znamená desiatich finalistoch za každú kategóriu. Z nich budú v ďalšej fáze súťaže určení víťazi. Paralelne s rozhodovaním odbornej poroty bude prebiehať hlasovanie verejnosti o tituly National Public Champion a European Public Champion.

PosAm zaujal svojim príbehom a nekompromisnými výsledkami

Dôležitú úlohu pri víťazstve PosAm v jeho kategórií zohral príbeh firmy, ktorá už 25. rokov prináša užitočné technológie. Z malej firmy na zelenej lúke vyrástla rešpektovaná spoločnosť. Dnes je číslom 5 medzi systémovými integrátormi na Slovensku pri porovnaní pridanej hodnoty (zdroj: Trend TOP v Infotechnológiách, máj 2016). V roku 2014 dosiahla rekordné tržby (viac ako 47 mil. eur) – nárast 30 % oproti predchádzajúcemu roku. V roku 2015 dosiahol PosAm rekordnú úroveň pridanej hodnoty – viac ako 19 mil. eur (zdroj Výročná správa). Okrem výborných finančných výsledkov spoločnosť posilnila svoje postavenie v kľúčových segmentoch a kompetenciách.

Medzi najvýznamnejšie projekty PosAmu v hodnotenom období patrí Dátové centrum obcí a miest (DCOM), ktoré spoločnosť odovzdala do užívania (ako líder konzorcia) na konci roku 2015. DCOM poskytuje regionálnej a miestnej samospráve (aktuálne 1 511 obcí) komplexný balík IT služieb. Dobudovaním projektu DCOM sa PosAm stal na Slovensku jedinou firmou s dvoma referenciami na veľké cloudové riešenia. Tým druhým projektom je verejný cloud pre najväčšieho telekomunikačného operátora na Slovensku – Slovak Telekom.

PosAm takisto významne posilnil svoje postavenie v oblasti poskytovania outsourcingu IT. Prevzatím správy End User Services v tretej najväčšej banke na Slovensku sa PosAm stal v roku 2015 tretím najväčším poskytovateľom outsourcingu IT na Slovensku. O kvalite IT služieb PosAm svedčí aj ocenenie Dodávateľ roka 2015, ktoré firme udelila Tatra banka.

O stabilite a kompetentnosti spoločnosti svedčí aj tohtoročné 20. výročie vývoja a prevádzky Rozpočtového informačného systému. Využíva ho Ministerstvom financií SR pre rozpočtové riadenie štátu. Od svojho vzniku pomohol RIS transformovať verejné financie celého štátu. Dnes zabezpečuje komplexnú podporu rozpočtovacích procesov pre temer 5 000 subjektov na všetkých úrovniach verejnej správy. RIS je unikátne riešenie minimálne v rámci CEE.

K výberu PosAmu do užšieho výberu prispeli aj firemné aktivity v oblasti podpory zamestnancov, starostlivosti o zákazníkov a aktivity zamerané na spoločenskú zodpovednosť firiem.

European Business Award

European Business Award je nezávislý program, ktorého cieľom je podpora a rozvoj európskej podnikateľskej komunity. Je to najväčšia a najdôležitejšia multisegmentová celoeurópska súťaž, ktorá sa snaží identifikovať a propagovať výnimočnosť. Hlavnými princípmi pri oceňovaní spoločností sú inovatívnosť, úspešnosť a dodržiavanie etických zásad.

Ďalšie aktuality

24.11.2020
Na Slovensku vzniklo konzorcium I4DI

Na Slovensku vzniklo konzorcium I4DI (Inovácie pre digitálnu infraštruktúru), ktoré má ambíciu navrhnúť najrýchlejší superpočítač s umelou inteligenciou na svete. Konzorcium I4DI sa spojilo s cieľom vyvíjať európske superpočítačové riešenia na podporu regionálnych kapacít pri riešení energetických a výkonnostných problémov a výziev, ktorým dnes čelí tento priemysel. Jedným zo zakladajúcich členov konzorcia I4DI je PosAm. Ďalšími sú spoločnosti Tachyum, TowerCom, Slovenská akadémia vied (SAV) a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. PosAm spolu s partnermi prepožičia vznikajúcemu Národnému superpočítačovému centru (National Supercomputing Centre, NSC) svoje rozsiahle a špecializované skúsenosti. „PosAm úspešne […]

Na Slovensku vzniklo konzorcium I4DI
22.9.2020
PosAm sa zúčastnil na konferencií driving.digital 2020

PosAm sa aktívne zúčastnil konferencie driving.digital 2020, ktorá sa konala 22. septembra 2020 v priestoroch x-bionic sphere, Šamorín. Okrúhly stôl konferencie  na tému  – Aký potenciál ponúka a akými inováciami dokáže priemysel, služby a výskumno-vývojové inštitúcie prispieť k obnove ekonomiky Slovenska v prioritách dopravy? – reagoval na zmeny v automobilovom priemysle a doprave. Aktérmi diskusie boli paneloví hostia, relevantní zástupcovia priemyselných odvetví, inštitúcií výskumu a riadiacich štátnych inštitúcií za účasti zástupcov priemyselných odvetví, poskytovateľov služieb, výskumu a verejného sektora, s väzbou na dopravu a ekonomický rozvoj. Za PosAm sa diskusie zúčastnil generálny riaditeľ, pán Marián […]

PosAm sa zúčastnil na konferencií driving.digital 2020
7.3.2019
PosAm potvrdil rekordné výsledky v úspešnom roku 2018

Súčasťou tejto stratégie bola predovšetkým akvizícia lídra slovenského trhu v segmente monitorovania pohybu vozidiel, spoločnosť Commander Services, alebo získanie postavenia preferovaného riešenia v skupine Deutsche Telekom pre naše riešenie ParkDots. Vstup do nového trhového segmentu IoT v rozhodujúcej miere prispel k rekordným výsledkom skupiny PosAm. V segmente unikátnych softvérových riešení si PosAm udržal všetkých kľúčových zákazníkov vo verejnom a komerčnom sektore. Technologickú vyspelosť spoločnosť potvrdila v skupine ČEZ. S vlastným riešením pre riadenie servisných pracovníkov v teréne PosAm uspel v medzinárodnom výberovom konaní a získal významný kontrakt. Spoločnosť tým potvrdila, že patrí k slovenskej špičke vo vývoji unikátnych softvérových riešení, keďže […]

PosAm potvrdil rekordné výsledky v úspešnom roku 2018

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.