back

PosAm získal titul Národný šampión v súťaži European Business Awards 2016/17

PosAm
Publikované 19.9.2016

EBA_National_Champion_2016-17 small (200width)Ocenenie European Business Awards získavajú spoločnosti, ktoré dosahujú mimoriadne finančné výsledky, dynamický rast, sú výnimočné svojou stratégiou v oblasti inovácií a určujú smer vo svojom odvetví. Cena sa udeľuje desiaty krát. O nominácie tento rok zabojovalo viac než 33 000 firiem z 34 európskych krajín.

Titul národný šampión získavajú spoločnosti na základe hodnotenia podľa siedmych kritérií. Odborná porota každú spoločnosť posudzovala napríklad na základe inovácií, ktoré priniesla, etického profilu, kvality vzťahov s obchodnými partnermi a dlhodobej stratégie, s ohľadom na flexibilitu firmy aj spoľahlivosť pri rýchlo sa meniacich podmienkach na trhu.

V ďalšej fáze rozhodne odborná porota o držiteľoch titule Ruban D’Honneur, to znamená desiatich finalistoch za každú kategóriu. Z nich budú v ďalšej fáze súťaže určení víťazi. Paralelne s rozhodovaním odbornej poroty bude prebiehať hlasovanie verejnosti o tituly National Public Champion a European Public Champion.

PosAm zaujal svojim príbehom a nekompromisnými výsledkami

Dôležitú úlohu pri víťazstve PosAm v jeho kategórií zohral príbeh firmy, ktorá už 25. rokov prináša užitočné technológie. Z malej firmy na zelenej lúke vyrástla rešpektovaná spoločnosť. Dnes je číslom 5 medzi systémovými integrátormi na Slovensku pri porovnaní pridanej hodnoty (zdroj: Trend TOP v Infotechnológiách, máj 2016). V roku 2014 dosiahla rekordné tržby (viac ako 47 mil. eur) – nárast 30 % oproti predchádzajúcemu roku. V roku 2015 dosiahol PosAm rekordnú úroveň pridanej hodnoty – viac ako 19 mil. eur (zdroj Výročná správa). Okrem výborných finančných výsledkov spoločnosť posilnila svoje postavenie v kľúčových segmentoch a kompetenciách.

Medzi najvýznamnejšie projekty PosAmu v hodnotenom období patrí Dátové centrum obcí a miest (DCOM), ktoré spoločnosť odovzdala do užívania (ako líder konzorcia) na konci roku 2015. DCOM poskytuje regionálnej a miestnej samospráve (aktuálne 1 511 obcí) komplexný balík IT služieb. Dobudovaním projektu DCOM sa PosAm stal na Slovensku jedinou firmou s dvoma referenciami na veľké cloudové riešenia. Tým druhým projektom je verejný cloud pre najväčšieho telekomunikačného operátora na Slovensku – Slovak Telekom.

PosAm takisto významne posilnil svoje postavenie v oblasti poskytovania outsourcingu IT. Prevzatím správy End User Services v tretej najväčšej banke na Slovensku sa PosAm stal v roku 2015 tretím najväčším poskytovateľom outsourcingu IT na Slovensku. O kvalite IT služieb PosAm svedčí aj ocenenie Dodávateľ roka 2015, ktoré firme udelila Tatra banka.

O stabilite a kompetentnosti spoločnosti svedčí aj tohtoročné 20. výročie vývoja a prevádzky Rozpočtového informačného systému. Využíva ho Ministerstvom financií SR pre rozpočtové riadenie štátu. Od svojho vzniku pomohol RIS transformovať verejné financie celého štátu. Dnes zabezpečuje komplexnú podporu rozpočtovacích procesov pre temer 5 000 subjektov na všetkých úrovniach verejnej správy. RIS je unikátne riešenie minimálne v rámci CEE.

K výberu PosAmu do užšieho výberu prispeli aj firemné aktivity v oblasti podpory zamestnancov, starostlivosti o zákazníkov a aktivity zamerané na spoločenskú zodpovednosť firiem.

European Business Award

European Business Award je nezávislý program, ktorého cieľom je podpora a rozvoj európskej podnikateľskej komunity. Je to najväčšia a najdôležitejšia multisegmentová celoeurópska súťaž, ktorá sa snaží identifikovať a propagovať výnimočnosť. Hlavnými princípmi pri oceňovaní spoločností sú inovatívnosť, úspešnosť a dodržiavanie etických zásad.

Ďalšie aktuality

TREND konferencia Parkovacia politika 2023

TREND v apríli zorganizoval špecializovanú konferenciu, ktorá sa podrobne venovala problematike parkovania v našich mestských samosprávach. PosAm a mestský parkovací systém ParkDots boli pritom.

TREND konferencia Parkovacia politika 2023
13.3.2023
Budúcnosť je hybridný cloud

Hybridný cloud je technológia, ktorú dnes implementuje prakticky každá organizácia. Podľa prieskumov IDC, až 71 % z nich očakáva, že v priebehu nasledujúcich dvoch rokov presunie všetky alebo časť svojich aplikácií, ktoré v súčasnosti bežia vo verejných cloudoch, späť do privátnych IT prostredí. Hitachi Vantara, líder na trhu v poskytovaní riešení a služieb pre kritické digitálne a priemyselné prostredia v spolupráci s PosAm, dlhoročným elitným partnerom a špecialistom na infraštruktúrne služby Vám poradia, ako čeliť výzvam modernej organizácie a prispôsobiť sa potrebám dátoveho centra budúcnosti s novodobou „edge-to-core-to-cloud“ infraštruktúrou, ktorá […]

Budúcnosť je hybridný cloud
3.3.2023
Slovak Telekom predáva podiel v spoločnosti PosAm

Spoločnosť PosAm bude od 3.3.2023 pôsobiť opäť po 13 rokoch samostatne, keďže 51 % podiel od skupiny Slovak Telekom spätne odkúpil zakladateľ spoločnosti a CEO Marián Marek. Strategické smerovanie a produktové portfólio PosAm sa týmto krokom nijako nemení. „V PosAme sme sa za dve dekády od založenia v roku 1990 vypracovali medzi popredných systémových integrátorov na Slovensku a náš úspech vždy bol a stále je postavený na riešeniach, ktoré klientom prinášajú úžitok. V tomto prístupe pokračujeme aj naďalej a pridávame k nemu nové kompetencie, od ktorých si sľubujeme ešte efektívnejšie poskytovanie služieb našim zákazníkom,“ povedal k aktuálnej zmene […]

Slovak Telekom predáva podiel v spoločnosti PosAm

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.