back

PosAm získal status Citrix Cloud Advisor

Aktualita
Publikované 19.11.2012

Citrix Cloud Advisor je výberový status pre VIP partnerov, ktorý Citrix udeľuje len na pozvanie. Vybraný partner musí mať ambíciu a schopnosti implementovať cloudové riešenia zahŕňajúce Citrix CloudStack a Citrix CloudPortal Business Manager.

Predpokladom pre získanie statusu Citrix Cloud Advisor bolo potvrdenie odborných a organizačných kapacít na zvládnutie implementácie a integrácie tých najnáročnejších inovatívnych riešení. Medzi tieto predpoklady patria:

  • Konzultačné a organizačné schopnosti zabezpečiť end-to-end dodávku cloud riešení
  • Kredibilitu u zákazníkov
  • Zabezpečenie konzultačných služieb zahŕňajúcich prípravu biznis stratégií a biznis plánov, plánovanie stratégie, návrh architektúry a dizajnu cloudu, plánovanie prevádzky, implementácie a integrácia cloudov
  • Technické zdroje a schopnosti v oblasti budovania infraštruktúry
  • Kapacity a znalosti z oblastí networkingu, virtualizácie, storage a IT prevádzky

Najlepším dôkazom že uvedený status patrí PosAm-u plným právom, je úspešný návrh a implementácia cloudového riešenia typu IaaS pre Slovak Telekom – TelekomCloud. PosAm tým potvrdil svoju schopnosť uvádzať do reálneho života najnovšie technologické novinky posúvajúce biznis jeho zákazníkov na novú, vyššiu úroveň. Získaný status zároveň umožňuje PosAmu implementovať cloudové riešenia na technológiách spoločnosti Citrix nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.

Ďalšie aktuality

30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti
PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry

PosAm TechDays je odborná konferencia našej spoločnosti, ktorá našim súčasným aj potenciálnym zákazníkom zo sféry utility, telco, banky, poisťovne a priemysel prináša novinky z oblastí, ktorým sa PosAm venuje.

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry
28.7.2016
Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Konferencia 8th Annual Insurance Distribution Strategies, ktorá sa uskutoční 13.-14. októbra v Amsterdame, sa zameria na aktuálne témy v poisťovníctve: Digitalizácia štandardného distribučného modelu, Nové distribučné kanály v digitálnom svete, Požiadavky zákazníkov v digitálnom prostredí a ako im vyhovieť, Budovanie značky vo väzbe na predajný proces v digitálnom prostredí, Budovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti v predajnom a post predajnom procese. Globálny poisťovnícky trh vstupuje do obdobia bezprecedentných zmien. Meniace sa zákaznícke správanie, tlak regulátorov a nové technológie v najbližších rokoch podstatne transformujú celý trh. Lepšie pochopenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v digitálnej ére pomôže poisťovateľom v príprave produktových inovácií, efektívnejšom manažmente predajných […]

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.