back

PosAm získal status Citrix Cloud Advisor

Aktualita
Publikované 19.11.2012

Citrix Cloud Advisor je výberový status pre VIP partnerov, ktorý Citrix udeľuje len na pozvanie. Vybraný partner musí mať ambíciu a schopnosti implementovať cloudové riešenia zahŕňajúce Citrix CloudStack a Citrix CloudPortal Business Manager.

Predpokladom pre získanie statusu Citrix Cloud Advisor bolo potvrdenie odborných a organizačných kapacít na zvládnutie implementácie a integrácie tých najnáročnejších inovatívnych riešení. Medzi tieto predpoklady patria:

  • Konzultačné a organizačné schopnosti zabezpečiť end-to-end dodávku cloud riešení
  • Kredibilitu u zákazníkov
  • Zabezpečenie konzultačných služieb zahŕňajúcich prípravu biznis stratégií a biznis plánov, plánovanie stratégie, návrh architektúry a dizajnu cloudu, plánovanie prevádzky, implementácie a integrácia cloudov
  • Technické zdroje a schopnosti v oblasti budovania infraštruktúry
  • Kapacity a znalosti z oblastí networkingu, virtualizácie, storage a IT prevádzky

Najlepším dôkazom že uvedený status patrí PosAm-u plným právom, je úspešný návrh a implementácia cloudového riešenia typu IaaS pre Slovak Telekom – TelekomCloud. PosAm tým potvrdil svoju schopnosť uvádzať do reálneho života najnovšie technologické novinky posúvajúce biznis jeho zákazníkov na novú, vyššiu úroveň. Získaný status zároveň umožňuje PosAmu implementovať cloudové riešenia na technológiách spoločnosti Citrix nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.

Ďalšie aktuality

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!
Moderné riešenia na správu a ochranu dát

Moderné riešenia na správu a ochranu dát
30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.