back

PosAm s ocenením za najefektívnejšie riadenie ľudského kapitálu v IT sektore

Aktualita
Publikované 26.9.2012

PosAm bol vyhodnotený ako spoločnosť s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu v IT sektore a najlepšími praktikami v oblasti ľudských zdrojov na trhu v IT sektore. Hodnotu ocenenia podčiarkuje použitá metodika, zameraná na objektívnosť, relevantnosť a komplexnosť hodnotenia. Pri analýze sa kládol dôraz na merateľné indikátory systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov, množstva kariérnych príležitostí vo firme, štruktúry a konkurencieschopnosti systému odmeňovania, efektívnosti procesu náboru a výberu, miery absencie a fluktuácie zamestnancov, atraktivity zamestnávateľa na trhu práce a na organizačnú štruktúru a celkovú produktivitu. Do súťaže o ocenenie Leading HR Organisation bolo zaradených 130 slovenských firiem, z toho 19 z ICT sektora.

Vo väčšine ukazovateľov dosiahol PosAm hodnotenie nad priemerom trhu, vo viacerých bol dokonca na špičke. Výnimočné výsledky dosiahol PosAm v indikátoroch zameraných na mieru fluktuácie, lojalitu zamestnancov, investície do vzdelávania a systém odmeňovania.

Prvý ročník súťaže organizovala spoločnosť PwC v spolupráci so Združením pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov za mediálnej podpory týždenníka Trend.

Ďalšie aktuality

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!
Moderné riešenia na správu a ochranu dát

Moderné riešenia na správu a ochranu dát
30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.