back

PosAm s ocenením za najefektívnejšie riadenie ľudského kapitálu v IT sektore

Aktualita
Publikované 26.9.2012

PosAm bol vyhodnotený ako spoločnosť s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu v IT sektore a najlepšími praktikami v oblasti ľudských zdrojov na trhu v IT sektore. Hodnotu ocenenia podčiarkuje použitá metodika, zameraná na objektívnosť, relevantnosť a komplexnosť hodnotenia. Pri analýze sa kládol dôraz na merateľné indikátory systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov, množstva kariérnych príležitostí vo firme, štruktúry a konkurencieschopnosti systému odmeňovania, efektívnosti procesu náboru a výberu, miery absencie a fluktuácie zamestnancov, atraktivity zamestnávateľa na trhu práce a na organizačnú štruktúru a celkovú produktivitu. Do súťaže o ocenenie Leading HR Organisation bolo zaradených 130 slovenských firiem, z toho 19 z ICT sektora.

Vo väčšine ukazovateľov dosiahol PosAm hodnotenie nad priemerom trhu, vo viacerých bol dokonca na špičke. Výnimočné výsledky dosiahol PosAm v indikátoroch zameraných na mieru fluktuácie, lojalitu zamestnancov, investície do vzdelávania a systém odmeňovania.

Prvý ročník súťaže organizovala spoločnosť PwC v spolupráci so Združením pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov za mediálnej podpory týždenníka Trend.

Ďalšie aktuality

30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti
PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry

PosAm TechDays je odborná konferencia našej spoločnosti, ktorá našim súčasným aj potenciálnym zákazníkom zo sféry utility, telco, banky, poisťovne a priemysel prináša novinky z oblastí, ktorým sa PosAm venuje.

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry
28.7.2016
Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Konferencia 8th Annual Insurance Distribution Strategies, ktorá sa uskutoční 13.-14. októbra v Amsterdame, sa zameria na aktuálne témy v poisťovníctve: Digitalizácia štandardného distribučného modelu, Nové distribučné kanály v digitálnom svete, Požiadavky zákazníkov v digitálnom prostredí a ako im vyhovieť, Budovanie značky vo väzbe na predajný proces v digitálnom prostredí, Budovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti v predajnom a post predajnom procese. Globálny poisťovnícky trh vstupuje do obdobia bezprecedentných zmien. Meniace sa zákaznícke správanie, tlak regulátorov a nové technológie v najbližších rokoch podstatne transformujú celý trh. Lepšie pochopenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v digitálnej ére pomôže poisťovateľom v príprave produktových inovácií, efektívnejšom manažmente predajných […]

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.