Top témy

PosAm s ocenením za najefektívnejšie riadenie ľudského kapitálu v IT sektore

PosAm získal ocenenie Leading HR Organisation, udeľované spoločnosti s najefektívnejšie riadeným ľudským kapitálom. Prvý ročník súťaže o ocenenie Leading HR Organisation zorganizovala spoločnosť PricewaterhouseCoopers (PwC) v spolupráci so Združením pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov.

PosAm bol vyhodnotený ako spoločnosť s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu v IT sektore a najlepšími praktikami v oblasti ľudských zdrojov na trhu v IT sektore. Hodnotu ocenenia podčiarkuje použitá metodika, zameraná na objektívnosť, relevantnosť a komplexnosť hodnotenia. Pri analýze sa kládol dôraz na merateľné indikátory systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov, množstva kariérnych príležitostí vo firme, štruktúry a konkurencieschopnosti systému odmeňovania, efektívnosti procesu náboru a výberu, miery absencie a fluktuácie zamestnancov, atraktivity zamestnávateľa na trhu práce a na organizačnú štruktúru a celkovú produktivitu. Do súťaže o ocenenie Leading HR Organisation bolo zaradených 130 slovenských firiem, z toho 19 z ICT sektora.

Vo väčšine ukazovateľov dosiahol PosAm hodnotenie nad priemerom trhu, vo viacerých bol dokonca na špičke. Výnimočné výsledky dosiahol PosAm v indikátoroch zameraných na mieru fluktuácie, lojalitu zamestnancov, investície do vzdelávania a systém odmeňovania.

Prvý ročník súťaže organizovala spoločnosť PwC v spolupráci so Združením pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov za mediálnej podpory týždenníka Trend.

Zdieľajte

späť hore