back

PosAm je najrýchlejšie rastúci partner Hitachi Data Systems v regióne EMEA

Aktualita
Publikované 30.9.2012

Ocenenie TOP EMEA Growth Partner of the Year 2011 od spoločnosti Hitachi Data Systems potvrdzuje skutočnosť, že úspechy PosAm v oblasti storage riešení a služieb v uplynulom období ďaleko presiahli hranice slovenského trhu. Dosiahnuté výsledky a udelené ocenenie sú dôkazom, že PosAm ako Hitachi Data Systems Platinum Solution Partner má kapacitu a schopnosti poskytovať s lokálnym tímom riešenia a služby svetových parametrov.

Spoločnosť Hitachi Data Systems je vedúcou svetovou spoločnosťou pre systémy a softvér zamerané na ukladanie, ochranu a manažment dát. Ich riešenia sú určené pre najnáročnejšie firemné aplikácie z pohľadu objemu dát, požadovaného výkonu a dostupnosti.

Súčasťou PosAm riešení je nielen dodávka samotných systémov a softvéru, ale hlavne kvalitné služby s vysokou pridanou hodnotu konzultantov a špecialistov firmy. Tie zahŕňajú konzultácie, návrh riešenia, implementáciu a integráciu, ale aj prevádzku. Naším zámerom je transformovať zákazníkove dátové centrá tak, aby zaručili ochranu a dostupnosť informácií, umožnili efektívne manažovať rastúce objemy dát, prispeli k zníženiu nákladov na jednotku objemu, zmenšili komplexnosť infraštruktúry a proaktívne podporili rozvoj biznisu.

Ďalšie aktuality

30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti
PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry

PosAm TechDays je odborná konferencia našej spoločnosti, ktorá našim súčasným aj potenciálnym zákazníkom zo sféry utility, telco, banky, poisťovne a priemysel prináša novinky z oblastí, ktorým sa PosAm venuje.

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry
28.7.2016
Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Konferencia 8th Annual Insurance Distribution Strategies, ktorá sa uskutoční 13.-14. októbra v Amsterdame, sa zameria na aktuálne témy v poisťovníctve: Digitalizácia štandardného distribučného modelu, Nové distribučné kanály v digitálnom svete, Požiadavky zákazníkov v digitálnom prostredí a ako im vyhovieť, Budovanie značky vo väzbe na predajný proces v digitálnom prostredí, Budovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti v predajnom a post predajnom procese. Globálny poisťovnícky trh vstupuje do obdobia bezprecedentných zmien. Meniace sa zákaznícke správanie, tlak regulátorov a nové technológie v najbližších rokoch podstatne transformujú celý trh. Lepšie pochopenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v digitálnej ére pomôže poisťovateľom v príprave produktových inovácií, efektívnejšom manažmente predajných […]

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.