back

PosAm adaptoval IT systémy Slovak Telekom na štandard SEPA

Aktualita
Publikované 14.2.2014

SEPA (Single Euro Payment Area) je štandard, ktorým sa v štátoch EÚ  zjednodušili bezhotovostné platby a zákazníci aj firmy získali možnosť obsluhovať svoje financie v eurách v prospech príjemcov v eurozóne z jedného bankového účtu pomocou jedného súboru platobných nástrojov. Nasadenie SEPA štandardu vyvolalo u  poskytovateľov služieb potrebu upraviť  informačné systémy. V spoločnosti Slovak Telekom prechod na SEPA vyžadoval konverziu čísiel účtov na formát IBAN, nový proces pre spracovanie príkazov na inkaso a nastavenie komunikácie s bankami.

Úpravy kľúčových systémov SAP ERP a SAP RMCA pre spoločnosť Slovak Telekom realizovali špecialisti z ERP divízie PosAm-u. V rámci projektu vyriešili konverziu čísel účtov na formát IBAN, zapracovali nové procesné spracovanie príkazov na inkaso – SEPA Direct Debit (SDD) a zabezpečili komunikáciu s bankami formátom XML podľa ISO 20022 (vrátane zapracovania špecifík jednotlivých bánk). Projekt spustený v auguste 2013 bol úspešne spustený k 1. februáru.2014, čiže k oficiálnemu začiatku platnosti SEPA štandardu v rámci celej EÚ. Od tohto dátumu môžu zákazníci Slovak Telekom využívať výhody, ktoré im SEPA priniesla. Môžu  platiť za služby a zároveň prijímať platby (napr. dobropisy) v eurách bez obmedzenia v ktorejkoľvek krajine v rámci EÚ (plus Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Monako) rovnakým spôsobom a za rovnakých podmienok.

ERP divízia PosAm-u poskytuje profesionálne služby zamerané na podnikové ERP systémy na platforme SAP. Odborné kompetencie PosAm-u pokrývajú širokú škálu firemných procesov podporovaných príslušným SAP softvérom.

Ďalšie aktuality

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!
Moderné riešenia na správu a ochranu dát

Moderné riešenia na správu a ochranu dát
30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.