back

Podporujeme skvalitnenie vzdelávania

Aktualita
Publikované 9.7.2013

V dňoch 20-22.7. sa konalo v Bratislave Fórum inovatívneho učenia. Cieľom konferencie bolo podporiť potenciál neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a umožniť tak absolventom lepšie uplatnenie sa na trhu práce alebo v komunite. Súčasťou programu bol aj podpis Deklarácie o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou.

Cieľom deklarácie je podporiť uznanie prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a zapojiť do spolupráce všetky zainteresované strany. PosAm je jednou z mála firiem zo súkromného sektora, ktoré sa svojim podpisom k deklarácii prihlásili. Veľkú zásluhu na tom má naša kolegyňa Lucia Kleštincová, ktorá sa tejto agende aktívne venuje.

PosAm dlhodobo podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, nakoľko si uvedomuje kľúčový význam kvalitného vzdelania pre budúcnosť celej spoločnosti. Sme odhodlaní aj naďalej sa podieľať na aktivitách prispievajúcich ku skvalitneniu vzdelávania a zlepšeniu jeho odozvy na potreby trhu práce. Príkladom je aj projekt Nemaj na saláme, ktorý tisíckam študentov sprostredkúva autentický odkaz z trhu práce a zdôrazňuje význam vzdelania pre ich budúce uplatnenie.

Deklaracia nezavisleho vzdelavania

Ďalšie aktuality

30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti
PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry

PosAm TechDays je odborná konferencia našej spoločnosti, ktorá našim súčasným aj potenciálnym zákazníkom zo sféry utility, telco, banky, poisťovne a priemysel prináša novinky z oblastí, ktorým sa PosAm venuje.

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry
28.7.2016
Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Konferencia 8th Annual Insurance Distribution Strategies, ktorá sa uskutoční 13.-14. októbra v Amsterdame, sa zameria na aktuálne témy v poisťovníctve: Digitalizácia štandardného distribučného modelu, Nové distribučné kanály v digitálnom svete, Požiadavky zákazníkov v digitálnom prostredí a ako im vyhovieť, Budovanie značky vo väzbe na predajný proces v digitálnom prostredí, Budovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti v predajnom a post predajnom procese. Globálny poisťovnícky trh vstupuje do obdobia bezprecedentných zmien. Meniace sa zákaznícke správanie, tlak regulátorov a nové technológie v najbližších rokoch podstatne transformujú celý trh. Lepšie pochopenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v digitálnej ére pomôže poisťovateľom v príprave produktových inovácií, efektívnejšom manažmente predajných […]

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.