back

Podporujeme skvalitnenie vzdelávania

Aktualita
Publikované 9.7.2013

V dňoch 20-22.7. sa konalo v Bratislave Fórum inovatívneho učenia. Cieľom konferencie bolo podporiť potenciál neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a umožniť tak absolventom lepšie uplatnenie sa na trhu práce alebo v komunite. Súčasťou programu bol aj podpis Deklarácie o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou.

Cieľom deklarácie je podporiť uznanie prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a zapojiť do spolupráce všetky zainteresované strany. PosAm je jednou z mála firiem zo súkromného sektora, ktoré sa svojim podpisom k deklarácii prihlásili. Veľkú zásluhu na tom má naša kolegyňa Lucia Kleštincová, ktorá sa tejto agende aktívne venuje.

PosAm dlhodobo podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, nakoľko si uvedomuje kľúčový význam kvalitného vzdelania pre budúcnosť celej spoločnosti. Sme odhodlaní aj naďalej sa podieľať na aktivitách prispievajúcich ku skvalitneniu vzdelávania a zlepšeniu jeho odozvy na potreby trhu práce. Príkladom je aj projekt Nemaj na saláme, ktorý tisíckam študentov sprostredkúva autentický odkaz z trhu práce a zdôrazňuje význam vzdelania pre ich budúce uplatnenie.

Deklaracia nezavisleho vzdelavania

Ďalšie aktuality

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!
Moderné riešenia na správu a ochranu dát

Moderné riešenia na správu a ochranu dát
30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.