back

O RIS sa zaujímajú aj študenti vysokých škôl

Aktualita
Publikované 12.9.2013

V spolupráci s EU BA sme 8.septembra privítali v priestoroch našej firmy študentov ekonomických fakúlt vysokých škôl zo Slovenska a z Nemecka. Nemeckí študenti a profesori pôsobiaci na Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, sídliacej meste v Halle an der Saale, absolvovali 5-dňový študijno-výmenný pobyt na Slovensku. Sprevádzali ich slovenskí študenti Ekonomickej Univerzity v Bratislave.

Naši špecialisti pre nich pripravili odbornú prezentáciu na tému rozpočtovania vo verejnej správe na Slovensku. Podelili sme sa s nimi o naše bohaté skúsenosti v danej oblasti a predstavili sme im aj Rozpočtový informačný systém (RIS), ktorý už od r. 1996 poskytujeme Ministerstvu financií SR. Ide o systém ktorý slúži na rozpočtové riadenie štátu a je základným pilierom fungovania štátnej pokladnice. Jedná sa o komplexné riešenie, ktoré pokrýva všetky štandardné procesy prebehajúce v oblasti verejných rozpočtov, s ktorým dnes pracuje viac ako 3.500 užívateľov na všetkých úrovniach štátnej správy.

Sme radi, že sme vysokoškolským študentom z Nemecka a zo Slovenska mohli priblížiť fungovanie rozpočtového procesu na Slovensku a odprezentovať im naše riešenie, ktorý patrí vo svojej oblasti k špičkovým európskym IT riešeniam. Okrem našej firmy absolvovali študenti odborné návštevy aj v iných významných spoločnostiach sídliacich v Bratislave, napr. Dell či Volkswagen.

RIS stretnutie

Ďalšie aktuality

30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti
PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry

PosAm TechDays je odborná konferencia našej spoločnosti, ktorá našim súčasným aj potenciálnym zákazníkom zo sféry utility, telco, banky, poisťovne a priemysel prináša novinky z oblastí, ktorým sa PosAm venuje.

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry
28.7.2016
Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Konferencia 8th Annual Insurance Distribution Strategies, ktorá sa uskutoční 13.-14. októbra v Amsterdame, sa zameria na aktuálne témy v poisťovníctve: Digitalizácia štandardného distribučného modelu, Nové distribučné kanály v digitálnom svete, Požiadavky zákazníkov v digitálnom prostredí a ako im vyhovieť, Budovanie značky vo väzbe na predajný proces v digitálnom prostredí, Budovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti v predajnom a post predajnom procese. Globálny poisťovnícky trh vstupuje do obdobia bezprecedentných zmien. Meniace sa zákaznícke správanie, tlak regulátorov a nové technológie v najbližších rokoch podstatne transformujú celý trh. Lepšie pochopenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v digitálnej ére pomôže poisťovateľom v príprave produktových inovácií, efektívnejšom manažmente predajných […]

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.