Top témy

Cena Dionýza Ilkoviča s podporou PosAm patrí medzi najlepšie PR projekty roka

Cena Dionýza Ilkoviča s podporou PosAm (cenadi.sk), ocenenie pre ľudí, ktorí svoj život zasvätili odovzdávaniu vedomostí mladým ľuďom, získala druhé miesto v súťaži PR projektov, PROKOP 2017, v kategórii Spoločenská zodpovednosť, filantropia a PR pre neziskové organizácie. Do 8. ročníka súťaže bolo prihlásených celkom 115 prác.

Na to, aby sa zo skrytého talentu v oblasti prírodných vied vykľul génius treba viac, než len predpísané osnovy. Našťastie existuje nemalá skupina nadšencov, ktorí pracujú s nadanými deťmi na krúžkoch aj po tom, čo odzvoní posledná hodina. Pomáhajú svojim zverencom posúvať hranice ich vedomostí, ktoré nezriedka pretavia vo výnimočné úspechy, ocenené aj na celosvetových súťažiach a olympiádach. Nie tých športových, ale matematických, fyzikálnych, chemických a informatických.

Táto práca nad rámec povinného vyučovania, nie je na Slovensku koncepčne oceňovaná. Učitelia, vychovávatelia aj nepedagogickí dobrovoľníci ju vnímajú ako životné poslanie, aby mohli odovzdať svojej vedomostí mladým ľuďom. Cena Dionýza Ilkoviča s podporou PosAm, má za cieľ týchto ľudí nájsť a vyzdvihnúť ich prínos za rozvoj mimoškolskej činnosti žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia a informatika.

Podpora talentov a osobností v oblasti prírodných vied je súčasťou misie PosAm. „Medzi desiatkami najrôznejších ocenení, ktoré sa na Slovensku udeľujú, doteraz jedno veľmi dôležité chýbalo,“ vysvetľuje generálny riaditeľ spoločnosti Marián Marek, „mnohí z učiteľov, ale aj nepedagógov, ktorí sa na základných a stredných školách venujú mimoškolskej činnosti zasvätili svoj život odovzdávaniu vedomostí mladým ľuďom, pretože veria, že z nich môžu vyrásť budúci vedci a významné osobnosti. Cena Dionýza Ilkoviča vznikla ako poďakovanie, pocta aj povzbudenie ľuďom, ktorí pracujú v školstve v oblasti prírodných vied.“

Do prvého ročníka prišlo 54 nominácií, z ktorých odborná porota vybrala troch finalistov aj víťaza.  Stal sa ním Jozef Smrek z Michaloviec. Na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach vyučuje fyziku a matematiku. Ocenenie získal za rozvoj mimoškolskej činnosti práve vo fyzike.

Ocenenie nesie meno významného slovenského vedca. Dionýz Ilkovič v roku 1934 odvodil vzťah medzi polarografickým difúznym prúdom, koncentráciou roztoku a charakteristikami kvapkovej ortuťovej elektródy, dnes známy ako Ilkovičova rovnica. Bol vtedy členom tímu držiteľa Nobelovej ceny Jaroslava Heyrovského. Profesor Dionýz Ilkovič bol nielen významný slovenský fyzik a vedec svetového formátu, ale tiež skvelý učiteľ, ktorého štýl vyučovania sa stal pre jeho študentov a kolegov legendárny.

Viac o ocenení

CENADI logo

Finalisti Cena Dionyza Ilkovica 2017

Zdieľajte

späť hore