back

Aj občania menších obcí a miest budú môcť komunikovať elektronicky

Aktualita
Publikované 29.11.2013

V širšej perspektíve elektronizácie verejnej správy  budú služby samosprávy a služby štátnej správy rovnocenné súčasti e-governmentu. Na strane obecných úradov to predpokladá významné zlepšenie vo vybavenosti a využívaní IKT. Riešenie tejto úlohy individuálnymi investíciami do IKT je hlavne v menších obciach z finančného aj  časového hľadiska nereálne. Vhodnejším modelom je centrálne riešenie, ktoré umožní obecným úradom spoločne používať  softvérové aplikácie pre vnútornú správu a poskytovanie služieb občanom.

Zámerom projektu je vytvoriť balík softvérových riešení pre zefektívnenie práce obecných úradov a sprístupnenie elektronických služieb samosprávy občanom. Tieto riešenia budú poskytované samospráve prostredníctvom špecializovaného dátového centra pre obce a mestá  spôsobom „softvér ako služba“ (SaaS). To umožní pracovníkom obecných úradov používať softvérové aplikácie bez potreby inštalácie špecializovaného softvéru. Informačný systém DCOM bude postupne integrovaný s modulmi Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS), centrálnymi registrami a celkovým prostredím e-governmentu.

Súčasťou projektu DCOM  je aj dodávka potrebnej IT techniky pre obecné úrady a následná údržba a starostlivosť. Obce tak budú mať k dispozícií komplexný balík služieb, ktorý pokryje ich potreby a odbremení ich od výraznej časti starostlivosti o IT zdroje.

Riešenie DCOM bude dostupné pre všetky segmenty obcí a miest. Z ekonomickej analýzy vyplýva, že navrhované riešenie bude najzaujímavejšie pre segment obcí s 500 až 5 000 obyvateľmi.  Podľa konzervatívneho predpokladu bude služby DCOM v časovom horizonte 5 rokov využívať  približne tisíc obcí.

Ďalšie aktuality

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!
Moderné riešenia na správu a ochranu dát

Moderné riešenia na správu a ochranu dát
30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.