back

Užitočné technológie majú 25 rokov

Aktualita
Publikované 24.8.2015

Na riešení od PosAm stojí rozpočtové riadenie štátu, spoločnosť je trhovou trojkou v outsourcingovu IT služieb a je prvou slovenskou firmou, ktorá sa môže popýšiť dvomi realizovanými cloud riešeniami. Softvérové a infraštruktúrne riešenia, konzultačné služby a outsourcing IT poskytuje spoločnosť pre korporátnych zákazníkov z radov bánk, poisťovní, telekomunikačných a priemyselných firiem, ako aj organizácie verejnej správy. PosAm je od roku 2010 súčasťou skupiny Slovak Telekom, čím potvrdil a posilnil svoju pozíciu vedúcej IT spoločnosti na Slovensku.

Prežiť dvadsaťpäť rokov na slovenskom trhu informačných technológií medzi špičkou si vyžaduje kvalitný manažment a dlhodobú víziu. Ak ale chcete byť naozaj úspešní, musíte sa pozerať hlavne na to, aby ste klientovi skutočne pomohli a nie iba splnili predmet zmluvy,“ hovorí Marián Marek, generálny riaditeľ spoločnosti PosAm. „Naším krédom sa stalo robiť užitočné technológie, pochopiť biznis nášho zákazníka, pochopiť možnosti informačných technológií, a spájaním týchto dvoch kompetencií prinášať zákazníkom benefity, ktoré nie sú úplne triviálne.“

Viac o 25 rokoch v biznise, rozhovory, míľniky, štatistiky a názory zákazníkov prináša www.posam.sk/25rokov

Ďalšie aktuality

30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti
PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry

PosAm TechDays je odborná konferencia našej spoločnosti, ktorá našim súčasným aj potenciálnym zákazníkom zo sféry utility, telco, banky, poisťovne a priemysel prináša novinky z oblastí, ktorým sa PosAm venuje.

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry
28.7.2016
Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Konferencia 8th Annual Insurance Distribution Strategies, ktorá sa uskutoční 13.-14. októbra v Amsterdame, sa zameria na aktuálne témy v poisťovníctve: Digitalizácia štandardného distribučného modelu, Nové distribučné kanály v digitálnom svete, Požiadavky zákazníkov v digitálnom prostredí a ako im vyhovieť, Budovanie značky vo väzbe na predajný proces v digitálnom prostredí, Budovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti v predajnom a post predajnom procese. Globálny poisťovnícky trh vstupuje do obdobia bezprecedentných zmien. Meniace sa zákaznícke správanie, tlak regulátorov a nové technológie v najbližších rokoch podstatne transformujú celý trh. Lepšie pochopenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v digitálnej ére pomôže poisťovateľom v príprave produktových inovácií, efektívnejšom manažmente predajných […]

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.