back

Slovak Telekom predáva podiel v spoločnosti PosAm

PosAm
Publikované 3.3.2023

Spoločnosť PosAm bude od 3.3.2023 pôsobiť opäť po 13 rokoch samostatne, keďže 51 % podiel od skupiny Slovak Telekom spätne odkúpil zakladateľ spoločnosti a CEO Marián Marek.

Strategické smerovanie a produktové portfólio PosAm sa týmto krokom nijako nemení. „V PosAme sme sa za dve dekády od založenia v roku 1990 vypracovali medzi popredných systémových integrátorov na Slovensku a náš úspech vždy bol a stále je postavený na riešeniach, ktoré klientom prinášajú úžitok. V tomto prístupe pokračujeme aj naďalej a pridávame k nemu nové kompetencie, od ktorých si sľubujeme ešte efektívnejšie poskytovanie služieb našim zákazníkom,“ povedal k aktuálnej zmene Marián Marek.

Kľúčovými aktivitami spoločnosti PosAm zostávajú dlhodobo úspešné projekty pre štátnu správu a súkromný sektor, či už ide o informačný systém na riadenie verejných financií, register účtovných závierok pre ministerstvo financií, komplexné informačné systémy pre poisťovňu Allianz i viaceré kontrakty vrátane IT outsourcingu pre veľké komerčné firmy, ako napríklad Tatra banka, Slovenské elektrárne, Stredoslovenská distribučná, SPP-distribúcia a ďalšie.

PosAm plánuje svoj rozvoj stavať aj na najnovších kompetenciách v portfóliu. Jedným je mestský parkovací systém ParkDots, ktorého trhový podiel chce spoločnosť navyšovať na Slovensku aj v zahraničí. Ďalším je riešenie z oblasti field service managementu, ktoré PosAm dodáva pre energetického giganta ČEZ (presnejšie jeho dcérsku spoločnosť ČEZ Distribuce) a ktorý pomocou pokročilých matematických optimalizácií na dennej báze riadi prácu 250 dispečerov a 2 000 technikov distribučnej siete v teréne.

Viacero projektov v rámci skupiny Telekom

PosAm získal v priebehu trinástich rokov úzkej spolupráce v rámci skupiny Deutsche Telekom mnoho skúseností. Okrem iného mu spolupráca s jednou z najväčších telekomunikačných skupín v Európe pomohla intenzívnejšie nahliadnuť na zahraničné trhy. Výsledkom spolupráce je viacero úspešných riešení, napríklad v roku 2011 prvý veľký slovenský verejný cloud pod značkou Telekom, ktorý postavil a prevádzkoval PosAm.

Medzi veľké projekty patrí aj vývoj robustného mestského parkovacieho systému ParkDots, ktorý je dnes najpoužívanejším parkovacím riešením na Slovensku. Práve ParkDots si Deutsche Telekom vybral v roku 2018 do svojho Smart City portfólia a s týmto systémom vyhral PosAm v spolupráci s českým T-Mobile v roku 2020 súťaž na najväčší projekt mestského parkovania v Pardubiciach.

Tlačová správa

Ďalšie aktuality

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry

PosAm TechDays je odborná konferencia našej spoločnosti, ktorá našim súčasným aj potenciálnym zákazníkom zo sféry utility, telco, banky, poisťovne a priemysel prináša novinky z oblastí, ktorým sa PosAm venuje.

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry
TREND konferencia Parkovacia politika 2023

TREND v apríli zorganizoval špecializovanú konferenciu, ktorá sa podrobne venovala problematike parkovania v našich mestských samosprávach. PosAm a mestský parkovací systém ParkDots boli pritom.

TREND konferencia Parkovacia politika 2023
13.3.2023
Budúcnosť je hybridný cloud

Hybridný cloud je technológia, ktorú dnes implementuje prakticky každá organizácia. Podľa prieskumov IDC, až 71 % z nich očakáva, že v priebehu nasledujúcich dvoch rokov presunie všetky alebo časť svojich aplikácií, ktoré v súčasnosti bežia vo verejných cloudoch, späť do privátnych IT prostredí. Hitachi Vantara, líder na trhu v poskytovaní riešení a služieb pre kritické digitálne a priemyselné prostredia v spolupráci s PosAm, dlhoročným elitným partnerom a špecialistom na infraštruktúrne služby Vám poradia, ako čeliť výzvam modernej organizácie a prispôsobiť sa potrebám dátoveho centra budúcnosti s novodobou „edge-to-core-to-cloud“ infraštruktúrou, ktorá […]

Budúcnosť je hybridný cloud

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.