back

Slovak Telekom predáva podiel v spoločnosti PosAm

PosAm
Publikované 3.3.2023

Spoločnosť PosAm bude od 3.3.2023 pôsobiť opäť po 13 rokoch samostatne, keďže 51 % podiel od skupiny Slovak Telekom spätne odkúpil zakladateľ spoločnosti a CEO Marián Marek.

Strategické smerovanie a produktové portfólio PosAm sa týmto krokom nijako nemení. „V PosAme sme sa za dve dekády od založenia v roku 1990 vypracovali medzi popredných systémových integrátorov na Slovensku a náš úspech vždy bol a stále je postavený na riešeniach, ktoré klientom prinášajú úžitok. V tomto prístupe pokračujeme aj naďalej a pridávame k nemu nové kompetencie, od ktorých si sľubujeme ešte efektívnejšie poskytovanie služieb našim zákazníkom,“ povedal k aktuálnej zmene Marián Marek.

Kľúčovými aktivitami spoločnosti PosAm zostávajú dlhodobo úspešné projekty pre štátnu správu a súkromný sektor, či už ide o informačný systém na riadenie verejných financií, register účtovných závierok pre ministerstvo financií, komplexné informačné systémy pre poisťovňu Allianz i viaceré kontrakty vrátane IT outsourcingu pre veľké komerčné firmy, ako napríklad Tatra banka, Slovenské elektrárne, Stredoslovenská distribučná, SPP-distribúcia a ďalšie.

PosAm plánuje svoj rozvoj stavať aj na najnovších kompetenciách v portfóliu. Jedným je mestský parkovací systém ParkDots, ktorého trhový podiel chce spoločnosť navyšovať na Slovensku aj v zahraničí. Ďalším je riešenie z oblasti field service managementu, ktoré PosAm dodáva pre energetického giganta ČEZ (presnejšie jeho dcérsku spoločnosť ČEZ Distribuce) a ktorý pomocou pokročilých matematických optimalizácií na dennej báze riadi prácu 250 dispečerov a 2 000 technikov distribučnej siete v teréne.

Viacero projektov v rámci skupiny Telekom

PosAm získal v priebehu trinástich rokov úzkej spolupráce v rámci skupiny Deutsche Telekom mnoho skúseností. Okrem iného mu spolupráca s jednou z najväčších telekomunikačných skupín v Európe pomohla intenzívnejšie nahliadnuť na zahraničné trhy. Výsledkom spolupráce je viacero úspešných riešení, napríklad v roku 2011 prvý veľký slovenský verejný cloud pod značkou Telekom, ktorý postavil a prevádzkoval PosAm.

Medzi veľké projekty patrí aj vývoj robustného mestského parkovacieho systému ParkDots, ktorý je dnes najpoužívanejším parkovacím riešením na Slovensku. Práve ParkDots si Deutsche Telekom vybral v roku 2018 do svojho Smart City portfólia a s týmto systémom vyhral PosAm v spolupráci s českým T-Mobile v roku 2020 súťaž na najväčší projekt mestského parkovania v Pardubiciach.

Tlačová správa

Ďalšie aktuality

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!
Moderné riešenia na správu a ochranu dát

Moderné riešenia na správu a ochranu dát
Pobočka v Žiline oslavuje tridsiatku

Pobočka v Žiline oslavuje tridsiatku

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.