back

Prvé HDS fórum na Slovensku za podpory a účasti PosAm

Aktualita
Publikované 20.3.2013

Prvý seminár svojho druhu na Slovensku organizovaný spoločnosťou Hitachi Data Systems pritiahol publikom 110 účastníkov. Špecialisti, konzultanti a vedúci IT úsekov sa mohli zoznámiť so storage riešeniami z produkcie HDS, storage trendmi v tejto dekáde, architektúrou moderných dátových centier, ale aj ekonomikou storage riešení a mnohými ďalšími témami.

Produktové prezentácie doplnila prípadová štúdia spoločnosti Slovak Telekom o konsolidácií ich storage prostredia, ktorú navrhol a realizoval PosAm. O veľkosti a význame projektu najlepšie vypovedajú jeho východiskové parametre: 4 dátové centrá, 21 diskových polí, asi 1 PB diskového priestoru, heterogénna infraštruktúra (HP, IBM, EMC). Pre centralizáciu a optimalizáciu systémov bola navrhnutá platforma Hitachi Virtual Storage Platform (Hitachi VSP). Jedná sa o najvýkonnejší model z produkcie HDS, využívajúci okrem iného technológie Dynamic Tiering, Dynamic Provisioning a Virtualization (Heterogenity). Konsolidované riešenie prinieslo podstatne lepšie odozvy v špičkách, zjednodušenie manažmentu a prevádzky, redukciu nevyužitého priestoru, celkovo vyššiu utilizáciu a lepšiu škálovateľnosť, čo všetko v konečnom dôsledku prispieva k zníženiu nákladov a zvýšeniu výkonu. Zmerané a očakávané prínosy sú ohromné: až 84% úspora nákladov na energie, až 78% úspora plochy dátového centra, až 40% úspora užívateľskej diskovej kapacity, 10% úspora na nákladov na podporu.

PosAm ako dodávateľ riešenia je kľúčovým partnerom Hitachi Data Systems nielen na Slovensku, ale aj v regióne strednej Európy, o čom svedčí aj ocenenie TOP EMEA Growth Partner of the Year 2011. Portfólio nami dodávaných riešení zahŕňa systémy z radu enterprise (VSP, HUS-VM, USP-V/USP) aj midrange (AMS, HUS100), doplnené o riešenia pre storage networking (Brocade, Cisco MDS).

 

Ďalšie aktuality

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!
Moderné riešenia na správu a ochranu dát

Moderné riešenia na správu a ochranu dát
30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.