back

Ocenenie pre Register účtovných závierok na ITAPA

Aktualita
Publikované 18.11.2014

V súťaži zameranej na riešenia a technológie, ktoré pomohli zjednodušiť, zefektívniť a sprehľadniť procesy vo verejnej správe získal Register účtovných závierok 3. miesto v kategórií Nové služby. Ocenenie odovzdali zástupcom spoločnosti PosAm na slávnostnom galavečeri ITAPA 2014.

„PosAm dostal jasný cieľ – zjednodušiť život podnikateľom. Toto ocenenie vnímame ako symbolické uznanie toho, že sa nám to skutočne podarilo. Pre nás je však najdôležitejšie, že systém oceňujú samotní používatelia. Register účtovných závierok je dôkazom, že investície do zmysluplných IT projektov sú jedným zo spôsobov, ako zlepšovať podnikateľské prostredie na Slovensku,“ povedal Peter Kolesár, riaditeľ pre verejnú správu PosAm.

Systém ocenila aj Slovenská asociácia podnikových finančníkov (SAF). Jej správna rada udelila Ocenenie za prínos v oblasti podnikových financií za rok 2014 Ing. Viere Laszovej, riaditeľke odboru MF SR, za jej osobný vklad pre vznik a uvedenie Registra účtovných závierok do života. Asociácia vyzdvihla vplyv na kvalitu podnikateľského prostredia prostredníctvom zvýšenia transparentnosti podnikania.

RÚZ je informačným systémom verejnej správy, ktorého prevádzkovateľom je DataCentrum z poverenia Ministerstva financií SR. Je centrálnou databázou, vďaka ktorej podnikatelia nemusia predkladať údaje viacerým inštitúciám, ale iba Finančnej správe SR. Ostatné inštitúcie, ktoré údaje potrebujú, ich získajú z tohto systému. Okrem zníženia administratívnej záťaže a úspory času ušetria podnikatelia aj na súvisiacich poplatkoch. Široká verejnosť a odborníci zase získavajú bezproblémový prístup k finančným dátam firiem, čo zvyšuje transparentnosť podnikateľského prostredia. Pilotná prevádzka bola spustená v máji 2013, ostrá prevádzka potom v januári 2014.

Register účtovných závierok tvoria dve časti. Vo verejnej sú dostupné zákonom definované dáta (účtovné závierky obchodných spoločností, družstiev, štátnych podnikov, subjektov verejnej správy, účtovných jednotiek, ktoré účtujú podľa medzinárodných účtovných štandardov a ďalších vybraných účtovných jednotiek). Táto časť je voľne prístupná na internete cez portál www.registeruz.sk. K dnešnému dňu bolo do RÚZ nahratých temer 380 000 účtovných závierok a súvisiacich dokumentov za rok 2013. Ďalších viac ako 1,5 mil. účtovných závierok je v systéme za roky 2009-2012, tie sa však vzhľadom na termín spustenia RÚZ (1.1.2014) považujú za testovacie dáta.

Viac o projekte: Register účtovných závierok

ITAPA 2014: Galaveèer odovzdávanie ocenení ITAPA RUZ cena orez small2

Ďalšie aktuality

30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti
PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry

PosAm TechDays je odborná konferencia našej spoločnosti, ktorá našim súčasným aj potenciálnym zákazníkom zo sféry utility, telco, banky, poisťovne a priemysel prináša novinky z oblastí, ktorým sa PosAm venuje.

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry
28.7.2016
Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Konferencia 8th Annual Insurance Distribution Strategies, ktorá sa uskutoční 13.-14. októbra v Amsterdame, sa zameria na aktuálne témy v poisťovníctve: Digitalizácia štandardného distribučného modelu, Nové distribučné kanály v digitálnom svete, Požiadavky zákazníkov v digitálnom prostredí a ako im vyhovieť, Budovanie značky vo väzbe na predajný proces v digitálnom prostredí, Budovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti v predajnom a post predajnom procese. Globálny poisťovnícky trh vstupuje do obdobia bezprecedentných zmien. Meniace sa zákaznícke správanie, tlak regulátorov a nové technológie v najbližších rokoch podstatne transformujú celý trh. Lepšie pochopenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v digitálnej ére pomôže poisťovateľom v príprave produktových inovácií, efektívnejšom manažmente predajných […]

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.