back

Najlepší marketing je mať najlepšie technológie

Aktualita
Publikované 13.4.2016

Nexthink má v súčasnosti 650 zákazníkov a 50 partnerov v 40 krajinách celého sveta. Časť z ohlásenej investície bude smerovaná do rastu tejto komunity. Za najlepší marketing, ktorý má tejto ambícií pomôcť, pokladá Pedro Bados, CEO Nexthink, schopnosť ponúkať najlepšie technológie. Väčšina investícií bude preto smerovaná do vývoja nových produktov, aby boli riešenia Nexthink rýchlejšie, škálovateľnejšie a výkonnejšie.

Pedro Bados tak chce ďalej rozvíjať víziu, s ktorou spoločnosť pre niekoľkými rokmi zakladal: Zmeniť spôsob akým IT oddelenie spravuje IT zdroje. Vyjadril zároveň presvedčenie, že napriek rýchlemu rastu sa spoločnosti podarí zachovať hodnoty a kultúru malej spoločnosti, ktoré ich priviedli k celosvetovému úspechu: neustále zlepšovanie sa a unikátne produktové inovácie podporené personalizovaným zákazníckym servisom.

Švajčiarska spoločnosť Nexthink je priekopníkom v oblasti monitoringu IT z pohľadu koncového používateľa. Ich unikátny software poskytuje celopodnikovú analytiku v reálnom čase. Pokrýva všetky koncové zariadenia, používateľov, aplikácie, sieťové prepojenia, vizualizáciu IT infraštruktúry ako aj poskytovanie služieb. PosAm je jediným partnerom spoločnosti Nexthink pre Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko.

Ďalšie aktuality

30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti
PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry

PosAm TechDays je odborná konferencia našej spoločnosti, ktorá našim súčasným aj potenciálnym zákazníkom zo sféry utility, telco, banky, poisťovne a priemysel prináša novinky z oblastí, ktorým sa PosAm venuje.

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry
28.7.2016
Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Konferencia 8th Annual Insurance Distribution Strategies, ktorá sa uskutoční 13.-14. októbra v Amsterdame, sa zameria na aktuálne témy v poisťovníctve: Digitalizácia štandardného distribučného modelu, Nové distribučné kanály v digitálnom svete, Požiadavky zákazníkov v digitálnom prostredí a ako im vyhovieť, Budovanie značky vo väzbe na predajný proces v digitálnom prostredí, Budovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti v predajnom a post predajnom procese. Globálny poisťovnícky trh vstupuje do obdobia bezprecedentných zmien. Meniace sa zákaznícke správanie, tlak regulátorov a nové technológie v najbližších rokoch podstatne transformujú celý trh. Lepšie pochopenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v digitálnej ére pomôže poisťovateľom v príprave produktových inovácií, efektívnejšom manažmente predajných […]

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.