Top témy

Manažovanie hlasových a dátových služieb v Allianz Group na platforme PosAm Servio

Regionálne zastúpenia Allianz Group na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Poľsku, Chorvátsku, Rumunsku, Bulharsku, Grécku a Turecku začnú používať pri správe používaných telekomunikačných služieb platformu Servio od PosAm. Zastúpenia v týchto deviatich krajinách prejdú na nový systém do konca roka. Prvými krajinami sa stali v októbri Česko a Chorvátsko.

Prevádzka a podpora telekomunikačných služieb v Allianz Group prostredníctvom platformy Servio, je najväčší tohtoročný úspech PosAm v rámci ohlásenej medzinárodnej expanzie. Ten sa podarilo dosiahnuť aj vďaka úzkej spolupráci so Slovak Telekom, ktorý je v konzorciu poskytovateľov zodpovedný za služby Service desku, manažment služieb a ich monitoring. Pre aplikačnú podporu týchto služieb si Slovak Telekom vybral PosAm Servio.

PosAm Servio je komplexné riešenie pre Service Desk a sofistikované riadenie ICT služieb v rámci celého ich životného cyklu. Zároveň je nástrojom pre správu celej ICT infraštruktúry. Poskytuje prehľad o aktuálnej situácií, ale aj dlhodobom vývoji v správe ICT a poskytovaných službách. Umožňuje tak operatívne riadiť dennú prevádzku a požiadavky používateľov, ale aj kvalifikovane rozhodovať o koncepčných zmenách. Pri riadení ICT služieb vychádza PosAm Servio z Best practicies v zmysle ITIL.

Telekomunikačné služby, ktoré budú cez PosAm Servio riadené, zahŕňajú dátové a hlasové služby (LAN, WAN, IP telefónia a ďalšie), ktoré regionálne zastúpenia Allianz Group v jednotlivých krajinách potrebujú pre svoju činnosť. Aktuálne sa jedná o zastúpenia na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Poľsku, Chorvátsku, Rumunsku, Bulharsku, Grécku a Turecku. Tieto krajiny prejdú na nový systém do konca roka. Prvé služby boli v Česku a Chorvátsku migrované práve v uplynulých dňoch.

Za voľbou Slovak Telekomu, používať v tak významnom medzinárodnom projekte pre aplikačnú podporu práve Servio, stoja dlhoročné skúsenosti PosAm v oblasti manažmentu IT služieb a kvalita samotnej platformy Servio. Tento systém dnes využíva 60-tka firiem a organizácií verejnej správy. V komerčnom sektore sú to najväčšie slovenské spoločnosti z bankového sektora, utilít, poisťovníctva, alebo priemyslu.

Viac o PosAm Servio

Zdieľajte

späť hore