back

Jeden krát a dosť na európskej úrovni

Aktualita
Publikované 26.5.2016

Hlavným cieľom projektu je umožniť v prostredí verejnej správy členských krajín EÚ lepšiu výmenu informácií a dokumentov týkajúcich sa podnikateľských subjektov. Očakávané výsledky projektu prinesú úsporu času, zníženie administratívnej záťaže pre podnikateľské subjekty, rýchlejšie splnenie zákonných povinností, zvýšenie kvality a efektívnosti verejnej správy. V dlhodobom horizonte by to malo umožniť lepšie fungovanie spoločného trhu EÚ (digital single market) a zlepšiť služby verejnej správy smerom k podnikateľom.

V rámci projektu sa majú vypracovať princípy pre tvorbu, alebo zlepšenie elektronických služieb verejnej správy založené na spoločnej zdieľanej architektúre a podľa princípu „Once-Only“. Pre naplnenie tohto princípu sa prepoja registre v rôznych členských krajinách EÚ pri zachovaní bezpečnosti, kvality a ochrany dát.

Projekt je navrhovaný medzinárodným konzorciom pod vedením estónskej Tallinn University of Technology, do ktorého je zapojených 21 členských štátov EÚ. Slovenským zástupcom je spoločnosť PosAm, s podporou Ministerstva financií SR a Štatistického úradu SR.

Práve PosAm uviedol v roku 2014 na Slovensku do prevádzky Register účtovných závierok (RÚZ), ktorý má byť jedným zo systémov poskytujúcim dáta v rámci zdieľanej architektúry. RÚZ je informačným systémom verejnej správy, ktorý na Slovensku slúži ako centrálne úložisko účtovných závierok a súvisiacich dokumentov. Systém sprístupňuje dáta ďalším inštitúciám a systémom prostredníctvom webového alebo programového rozhrania, čím znižuje administratívnu záťaž podnikateľov, zlepšuje podnikateľské prostredie a zvyšuje jeho transparentnosť.

Za prínos pre slovenské podnikateľské prostredie zožal RÚZ pozitívnu odozvu v odbornej komunite a získal viacero ocenení. Otvorenosť a interopeabilita sú vlastnosti RÚZ, ktoré umožňujú prakticky realizovať základné pravidlo eGovernmentu „Jeden krát a dosť“. Tento cieľ sa na medzinárodnej úrovni snaží naplniť aj výzva Once-only v rámci programu Horizont 2020.

Ďalšie aktuality

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!
Moderné riešenia na správu a ochranu dát

Moderné riešenia na správu a ochranu dát
30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.