back

Hodnotenie roka 2015: úspešné jubileum

Aktualita
Publikované 24.3.2016

„Som hrdý na to, ako sa z pôvodne malej firmy, vyrastajúcej na zelenej lúke, stala za 25 rokov rešpektovaná spoločnosť. Teší ma, že okrem dlhodobo stabilných výsledkov, prinášame na slovenský trh inovatívne riešenia a sme vyzývateľmi v súťažiach, kde rozhoduje nákladová efektívnosť. Mám radosť z toho, že sa nám darí dlhodobo napĺňať naše poslanie – zhodnocovať neustávajúci technologický pokrok na užitočné technológie v rukách našich zákazníkov.“

Marián Marek, Generálny riaditeľ

„Z finančného pohľadu sme v roku 2015 nadviazali na úspešný predchádzajúci rok. Tržby síce klesli z rekordných úrovní roka 2014, ale zlepšila sa ich štruktúra. Napriek poklesu tržieb sme vytvorili pridanú hodnotu v rekordnej výške a dokázali sme mierne zvýšiť aj ziskovosť. To sú veľmi dobré výsledky v kontexte realizácie najväčších projektov v histórii firmy a pri zachovaní investícií do rozvoja.“

Miroslav Bielčik, Finančný riaditeľ

„Pri hodnotení roka 2015 musím konštatovať, že hoci bol náročný, bol bezpochyby úspešný. Podarilo sa nám naplniť vysoké ambície, udržali, alebo zlepšili sme našu pozíciu u existujúcich zákazníkov a získali nových. Naša schopnosť presadiť sa v tvrdej konkurencii s atraktívnymi a užitočnými riešenia je pritom dôležitá aj pre úspešné napredovanie v rokoch ďalších.“

René Kubiš, Obchodný riaditeľ

Viac: Výročná správa za rok 2015

Ďalšie aktuality

30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti
PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry

PosAm TechDays je odborná konferencia našej spoločnosti, ktorá našim súčasným aj potenciálnym zákazníkom zo sféry utility, telco, banky, poisťovne a priemysel prináša novinky z oblastí, ktorým sa PosAm venuje.

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry
28.7.2016
Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Konferencia 8th Annual Insurance Distribution Strategies, ktorá sa uskutoční 13.-14. októbra v Amsterdame, sa zameria na aktuálne témy v poisťovníctve: Digitalizácia štandardného distribučného modelu, Nové distribučné kanály v digitálnom svete, Požiadavky zákazníkov v digitálnom prostredí a ako im vyhovieť, Budovanie značky vo väzbe na predajný proces v digitálnom prostredí, Budovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti v predajnom a post predajnom procese. Globálny poisťovnícky trh vstupuje do obdobia bezprecedentných zmien. Meniace sa zákaznícke správanie, tlak regulátorov a nové technológie v najbližších rokoch podstatne transformujú celý trh. Lepšie pochopenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v digitálnej ére pomôže poisťovateľom v príprave produktových inovácií, efektívnejšom manažmente predajných […]

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.