back

DCOM – inšpirácia pre budovanie eGovernmentu v Macedónsku

Verejná správa
Publikované 22.8.2016

Dátové centrum obcí a miest (DCOM) poskytuje regionálnej a miestnej samospráve na Slovensku komplexný balík IT služieb, ktoré ich odbremeňujú od starostlivosti o IT a umožňujú im poskytovať elektronické služby občanom a podnikateľom. Elektronické služby sa vďaka riešeniu využívajúcom najnovšie cloudové technológie stali dostupnými aj pre tie najmenšie obce. Rozsahom, technickým riešením, finančným modelom, efektívnosťou vynaložených prostriedkov a úspešnosťou ide o ojedinelý projekt nielen na Slovensku.

Zástupcov macedónskej vlády, ktorí hľadajú možnosti zefektívnenia fungovania verejnej správy, projekt DCOM mimoriadne zaujal. Inšpiroval ich fungujúci model a moderné riešenie, ktoré zvyšuje úroveň IT infraštruktúry obcí a miest, zlepšuje možnosti využívania informačných technológií pre pracovníkov úradov, občanov a pre celú verejnú správu a sprístupňuje elektronické služby pre občanov. Konzultanti PosAm sa v rámci živej diskusie podelili s účastníkmi o svoje bohaté skúsenosti s rôznymi aspektmi prípravy a realizácie tak rozsiahleho, zložitého a komplexného riešenia.

Ministerka pre informatizáciu spoločnosti a administratívu Macedónska, Marta Arsovska Tomovska, do ktorej agendy patrí aj digitálna transformácia a administratívna reforma v krajine, sa detailne oboznámila s funkčným príkladom eGovernmentu na Slovensku. O výnimočnosti riešenia DCOM svedčí nielen záujem účastníkov stretnutia, ale aj viaceré slovenské a medzinárodné ocenenia.

„Sme radi, že sme mali možnosť zástupcom macedónskej vlády a partnerom z Macedónskeho Telekomu predstaviť projekt DCOM. Som presvedčený, že je to riešenie, ktoré by aj v macedónskych podmienkach preukázalo svoj prínos pre občanov aj samosprávu“, povedal po stretnutí Roman Jedinák, projektový manažér PosAm pre projekt DCOM.

Ďalšie aktuality

mID – Obecný úrad v mobile

V snahe zvýšiť využívanie elektronických služieb samospráv DEUS (DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy) spúšťa mobilnú aplikáciu mID, ktorá občanom umožňuje online komunikáciu s miestnou samosprávou. Aplikácia mID spolupracuje s informačným systémom DCOM, teda je prístupná pre viac ako 2 100 miest a obcí. Pre občanov, podnikateľov a obce, ktoré sú zapojené do projektu DCOM, je aplikácia bezplatná. Cieľom projektu bolo vytvoriť mobilné ID, umožniť vybavenie úradných záležitostí cez inteligentný mobilný telefón fungujúci na platforme Apple iOS ako aj Google Android kedykoľvek a odkiaľkoľvek.  Aplikácia mID vznikla ako alternatíva, ktorá pri určitom type elektronických služieb umožňuje […]

mID – Obecný úrad v mobile
PosAm, Microsoft a ZMOS spojili sily a zabezpečili obciam technológiu pre vzdialenú tímovú prácu

PosAm a Microsoft zareagovali na výzvu ZMOS a podali pomocnú ruku slovenským obciam a mestám v neľahkej situácii súvisiacej so šírením nového vírusu. Táto spolupráca prispela k odstráneniu bariér, ktoré vznikli po tom, čo ľudia museli zameniť priestory pracoviska za svoj domov. Veríme, že moderné technológie dokážu naštartovať nový spôsob tímovej spolupráce, ktorá umožní slovenským obciam a mestám naďalej efektívne pracovať. Pre tisícky pracovníkov v 2930 obciach na Slovensku je od 1. apríla k dispozícii kolaboračný nástroj Microsoft Teams. Microsoft Teams je súčasťou Office 365 a poskytuje moderné pracovné prostredie pre tímovú spoluprácu. Je platformou pre rozhovory, […]

PosAm, Microsoft a ZMOS spojili sily a zabezpečili obciam technológiu pre vzdialenú tímovú prácu
V rámci projektu TOOP pomáhame vytvoriť IT architektúru pre európsku iniciatívu Jednotnej digitálnej brány

Nariadenie EÚ o Jednotnej digitálnej bráne (SDGR), ktoré je celoeurópskym právnym aktom, ukladá členským štátom a krajinám európskeho spoločenstva povinnosť, zabezpečiť občanom a firmám do roku 2023 prístup k 21 digitalizovaným administratívnym postupom bezpečným a pohodlným spôsobom. Jedná sa napr. o žiadosti o vydanie rodného listu, registráciu vozidla, začatie podnikania, alebo podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Tieto služby musia byť plne online a musia spĺňať princíp „Jeden krát a dosť“ a to v rámci všetkých krajín EÚ. Takže nebude potrebné informácie, ktoré už boli predložené správnym orgánom v krajine pôvodu, alebo […]

V rámci projektu TOOP pomáhame vytvoriť IT architektúru pre európsku iniciatívu Jednotnej digitálnej brány

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.