back

Sme najlepším partnerom Citrixu pre Cloud a Networking v regióne EMEA

Aktualita
Publikované 3.4.2013

Po získaní statusu Citrix Cloud Advisor je ocenenie Citrix Best Networking and Cloud Partner pre región EMEA ďalším potvrdením mimoriadnych výsledkov, ktoré PosAm dosiahol v oblasti cloudových riešení a aplikačného networkingu. Status aj samotné ocenenie svojim významom značne presahujú hranice Slovenska.

Najväčšiu zásluhu na zisku ocenenia má návrh a úspešná implementácia cloudového riešenia typu IaaS pre Slovak Telekom. Implementované riešenie využíva najmodernejšie technológie Citrix CloudPlatform a CloudPortal Business Manager. Celosvetovo iba šiesta inštalácia podobnej technológie hovorí sama za seba.

Uvedená referencia potvrdzuje schopnosť PosAm uvádzať do reálneho života najnovšie technologické novinSmky a povyšuje naše kompetencie systémového integrátora na poli virtualizácie na úroveň integrátora cloudových riešení.

Ďalšie aktuality

30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti
PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry

PosAm TechDays je odborná konferencia našej spoločnosti, ktorá našim súčasným aj potenciálnym zákazníkom zo sféry utility, telco, banky, poisťovne a priemysel prináša novinky z oblastí, ktorým sa PosAm venuje.

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry
28.7.2016
Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Konferencia 8th Annual Insurance Distribution Strategies, ktorá sa uskutoční 13.-14. októbra v Amsterdame, sa zameria na aktuálne témy v poisťovníctve: Digitalizácia štandardného distribučného modelu, Nové distribučné kanály v digitálnom svete, Požiadavky zákazníkov v digitálnom prostredí a ako im vyhovieť, Budovanie značky vo väzbe na predajný proces v digitálnom prostredí, Budovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti v predajnom a post predajnom procese. Globálny poisťovnícky trh vstupuje do obdobia bezprecedentných zmien. Meniace sa zákaznícke správanie, tlak regulátorov a nové technológie v najbližších rokoch podstatne transformujú celý trh. Lepšie pochopenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v digitálnej ére pomôže poisťovateľom v príprave produktových inovácií, efektívnejšom manažmente predajných […]

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.