back

PosAm uzatvoril partnerstvo s Nexthink, zákazníkom zabezpečí kvalitnejšie proaktívne služby

Aktualita
Publikované 2.9.2015

V zmysle uzatvorenej dohody bude spoločnosť PosAm prvým predajcom a MSP partnerom Nexthink vo Východnej Európe, s pokrytím vo viacerých krajinách (Slovensko, Česká republika, Maďarsko a Poľsko). Partnerská zmluva sleduje rastúci dopyt v oblasti analytických IT riešení vo Východnej Európe.

Spoločne s Nexthink, bude PosAm schopný poskytovať svojim existujúcim a budúcim zákazníkom proaktívnu správu koncových IT zariadení a rozšíriť bezpečnosť infraštruktúry až po koncové zariadenia. Podiel PosAm na trhu outsourcingu podpory koncových IT zariadení je v súčasnosti okolo 20%, čo predstavuje vynikajúcu príležitosť pre nasadenie Nexthink End-user IT Analytics. PosAm takisto plánuje integrovať Nexthink do svojho service desk nástroja Servio. Ďalším krokom zo strany PosAm bude kombinácia Nexthink so službami IaaS poskytovanými z Telekom Cloudu.

Nexthink umožňuje v reálnom čase pohľad a analýzu spôsobu používania celej IT infraštruktúry a koncových zariadení. Všetky dôležité udalosti na strane koncového používateľa, napríklad zmeny v IT infraštruktúre, používanie aplikácií, šírka pásma, chybové hlásenia a poruchy, ako aj potenciálne bezpečnostné riziká a uskutočňovanie IT služieb sa zaznamenávajú a zobrazujú z perspektívy koncového používateľa.

“Sme radi, že môžeme začať vzájomnú spoluprácu s Nexthink, ktorej unikátna technológia v oblasti End-user IT Analytics nám umožní ďalej zlepšiť poskytovanie prevádzkových služieb,” hovorí Milan Bučko, Produktový manažér z PosAm.

“Máme za to, že z hľadiska služieb poskytovaných z cloudu, je prístup Nexthink k monitoringu a IT analytike koncového používateľa rozhodujúci,” hovorí Michal Bróska, Riaditeľ divízie produktového manažmentu z PosAm.

“Teší nás uzavretie partnerstva s PosAm a rozšírenie nášho dosahu v regióne Východnej Európy,” hovorí Daniel Boehrer, obchodný riaditeľ pre región ACH z Nexthink. “Prítomnosť PosAm na trhu a jeho preukázateľné skúsenosti, v kombinácii s Nexthink End-user IT Analytics prinesú zákazníkom unikátne a konkurencieschopné riešenia a predstavujú začiatok dlhodobého partnerstva.”

O Nexthink:

Nexthink je priekopníkom v oblasti End-user IT Analytics, riešenia určeného na monitoring IT z pohľadu koncového používateľa. Náš unikátny software poskytuje celopodnikovú analytiku v reálnom čase. Pokrýva všetky koncové zariadenia, používateľov, aplikácie, sieťové prepojenia a vizualizáciu IT infraštruktúry ako aj poskytovanie služieb. Nexthink napomáha IT oddeleniam prepájať sa, komunikovať a spolupracovať tak, aby mohli dosahovať ich hlavné ciele, optimalizovať bezpečnosť koncových zariadení, zabezpečiť prevádzku, podporu a úspešne realizovať transformačné projekty. Analytika a vizualizácia Nexthink v reálnom čase rozširuje nástroje v oblasti help desku, SIEM (Security Information a Event Management), APM (Application Performance Management) a Client Management a poskytuje dôležité výstupy pre správu IT. Nexthink a jeho partneri obsluhujú zákazníkov z Global 5000.

Nexthink je súkromnou spoločnosťou so sídlom Lausanne, Švajčiarsko. Nexthink® je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Nexthink S.A. Pre viac informácií navštívte http://www.nexthink.com.

O PosAm:

PosAm, spol. s r.o. je piatym najväčším systémovým integrátorom a druhou najväčšou outsourcingovou spoločnosťou na Slovensku. Medzi zákazníkov PosAm patria subjekty z rôznych odvetví ako napríklad bankovníctvo, poisťovníctvo, priemysel a sieťové odvetviam, pričom medzi týmito sú aj Slovenské elektrárne (Enel), Vláda (Ministerstvo financií) ako aj subjekty z oblasti telekomunikácií a médií (Slovak Telekom a RTVS). V roku 2010 spoločnosť Slovak Telekom (Deutsche Telekom AG) nadobudla 51% obchodný podiel v spoločnosti. PosAm je jedinou spoločnosťou, ktorá na Slovensku vytvorila dva verejné cloudy (jeden verejný cloud pre Slovak Telekom a druhý verejný cloud pre viac ako 1.500 obcí).

O riešení:

www.posam.sk/nexthink

 

Ďalšie aktuality

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!
Moderné riešenia na správu a ochranu dát

Moderné riešenia na správu a ochranu dát
30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.