back

VIAMO under PosAm’s supervision

News
Published 20.6.2013

The latest method of transferring money using a mobile telephone directly to the telephone number of the recipient using VIAMO (www.viamo.sk), which was launched to the market this month by the partner banks Tatra banka and VÚB, was made possible also thanks to PosAm.

Our specialists played a large part in proposing and implementing the necessary IT infrastructure and also oversee its smooth operation. The solution architecture, which puts maximum emphasis on the security and accessibility of the system, was prepared by our very best infrastructure, security, network and database architects. The problem-free operation and support is secured by our supervisory centre, the Service desk, support and operation services of which are utilised in the form of outsourcing by the likes of power producer Slovenské elektrárne or ZUNO Bank, for instance. You can find out more about the solutions and services of PosAm on www.posam.sk

More news

30.10.2023
Change of Company’s Registered Office

Change of Company’s Registered Office
8.3.2023
Slovak Telekom sells its stake in PosAm subsidiary

Slovak Telekom Group has announced a further change in its structure. Slovak Telekom has sold its 51% stake in PosAm – which it owned since 2010 – and as a result, PosAm will once again operate independently on the Slovak ICT market from March 3rd, 2023. Slovak Telekom agreed on the buyback of 51% of the company’s share directly with its founder and CEO Marián Marek. However, the sale of PosAm does not prevent Slovak Telekom and PosAm looking for opportunities for effective cooperation on selected projects in the future. […]

Slovak Telekom sells its stake in PosAm subsidiary
27.6.2017
Workforce management vo Východoslovenskej distribučnej sme rozšírili o ďalšie procesy

PosAm workforce management systém zmenil zložitý papierový proces vybavovania pracovných príkazov na automatizovaný a elektronický postup. Plánovanie prác, prerozdeľovanie pracovných príkazov, zaznamenávanie údajov, prenos dát do centrálnych systémov, všetko prebieha v elektronickej podobe. Pracovné príkazy dostáva pracovník priamo na svoje mobilné zariadenie. Pri rozhodovaní, komu sa pracovný príkaz pridelí, sa berú do úvahy údaje o dostupnosti pracovníkov, ich pracovné zaradenie a kompetencie a tiež rozvrh úloh a plán ciest po regióne. Pri inštaláciách, kontrolách, výmenách, alebo odpočtoch sú všetky údaje snímané automaticky. Informácie o klientovi, odbernom mieste, alebo spotrebe načítava sonda a prenáša […]

Workforce management vo Východoslovenskej distribučnej sme rozšírili o ďalšie procesy

You are using an outdated browser. You can update it on this page.