back

Workforce management vo Východoslovenskej distribučnej sme rozšírili o ďalšie procesy

News
Published 27.6.2017

PosAm workforce management systém zmenil zložitý papierový proces vybavovania pracovných príkazov na automatizovaný a elektronický postup. Plánovanie prác, prerozdeľovanie pracovných príkazov, zaznamenávanie údajov, prenos dát do centrálnych systémov, všetko prebieha v elektronickej podobe.

Pracovné príkazy dostáva pracovník priamo na svoje mobilné zariadenie. Pri rozhodovaní, komu sa pracovný príkaz pridelí, sa berú do úvahy údaje o dostupnosti pracovníkov, ich pracovné zaradenie a kompetencie a tiež rozvrh úloh a plán ciest po regióne.

Pri inštaláciách, kontrolách, výmenách, alebo odpočtoch sú všetky údaje snímané automaticky. Informácie o klientovi, odbernom mieste, alebo spotrebe načítava sonda a prenáša do mobilnej aplikácie. Celý proces sa to výrazne zrýchľuje a eliminuje sa chybovosť.

Keďže v teréne sa pohybuje až 80 ľudí, ktorí musia vykonať až 100 tisíc požiadaviek ročne a mesačne zaznamenť 30-50 tisíc odpočtov spotreby, je ich efektívny manažment veľmi dôležitý. Implementácia systému optimalizovala interné procesy, zlepšila kontrolu a uľahčila prácu zamestnancom v teréne. Výsledkom sú nižšie náklady, vyššie výkony a kvalitnejšia obsluha zákazníkov.

„Tento systém priniesol zlom v riadení práce v oblasti pracovných príkazov“, zhodnotil prínos PosAm workforce management systému pre VSD Ing. Peter Kopčák, vedúci úseku merania a kontroly.

O Východoslovenskej distribučnej

Východoslovenská distribučná je energetická spoločnosť, poskytujúca komplexné služby spojené s distribúciou a dodávkou elektriny. Vyše 1500 zamestnancov spravuje viac ako 600 tisíc odberných miest a temer 21 000 kilometrov sietí. VSD, a.s. vznikla v novembri 2005 a začala svoju činnosť 1. júla 2007, keď došlo k odčleneniu od spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. (VSE), ktorej strategickým investorom je koncern Innogy, jedna z vedúcich energetických spoločností v Európe.

More news

We are celebrating the thirtieth anniversary of the PosAm branch in Košice at a new address

We are celebrating the thirtieth anniversary of the PosAm branch in Košice at a new address
30.10.2023
Change of Company’s Registered Office

Change of Company’s Registered Office
25.10.2023
Branch in Žilina celebrates its thirtieth anniversary

Branch in Žilina celebrates its thirtieth anniversary

You are using an outdated browser. You can update it on this page.