back

PosAm awarded for the most effective human resources management in the IT sector

News
Published 26.9.2012

PosAm was evaluated as the company with the most effective human resources management in the IT sector and the best practices in the field of human resources on the market in the IT sector. The value of the award is emphasized by the methodology used which focuses on objectivity, relevance and comprehensiveness of the evaluation. The analysis concentrated on measurable indicators of employee training and development systems, number of career opportunities in the company, structures and competitiveness of remuneration system, effectiveness of recruitment and selection procedures, rates of absence and turnover of employees, attractiveness of the employer on the labour market and organizational structure and overall productivity. The contest for the Leading HR Organization award was attended by 130 Slovak companies, including 19 ICT sector companies.

With respect to the most indicators, PosAm achieved an above average evaluation on the market, even the top evaluation in some of them. Exceptional results were achieved by PosAm in indicators focused on turnover rate, loyalty of employees, investments to training and remuneration system.

The first year of the contest was organized by the company PwC in cooperation with the Association for human resources development and management, medially supported by Trend, Slovak weekly.

More news

30.10.2023
Change of Company’s Registered Office

Change of Company’s Registered Office
8.3.2023
Slovak Telekom sells its stake in PosAm subsidiary

Slovak Telekom Group has announced a further change in its structure. Slovak Telekom has sold its 51% stake in PosAm – which it owned since 2010 – and as a result, PosAm will once again operate independently on the Slovak ICT market from March 3rd, 2023. Slovak Telekom agreed on the buyback of 51% of the company’s share directly with its founder and CEO Marián Marek. However, the sale of PosAm does not prevent Slovak Telekom and PosAm looking for opportunities for effective cooperation on selected projects in the future. […]

Slovak Telekom sells its stake in PosAm subsidiary
27.6.2017
Workforce management vo Východoslovenskej distribučnej sme rozšírili o ďalšie procesy

PosAm workforce management systém zmenil zložitý papierový proces vybavovania pracovných príkazov na automatizovaný a elektronický postup. Plánovanie prác, prerozdeľovanie pracovných príkazov, zaznamenávanie údajov, prenos dát do centrálnych systémov, všetko prebieha v elektronickej podobe. Pracovné príkazy dostáva pracovník priamo na svoje mobilné zariadenie. Pri rozhodovaní, komu sa pracovný príkaz pridelí, sa berú do úvahy údaje o dostupnosti pracovníkov, ich pracovné zaradenie a kompetencie a tiež rozvrh úloh a plán ciest po regióne. Pri inštaláciách, kontrolách, výmenách, alebo odpočtoch sú všetky údaje snímané automaticky. Informácie o klientovi, odbernom mieste, alebo spotrebe načítava sonda a prenáša […]

Workforce management vo Východoslovenskej distribučnej sme rozšírili o ďalšie procesy

You are using an outdated browser. You can update it on this page.