back

Záujem IT špecialistov o tému Domain-Driven Design prekonal očakávania

Vzdelávanie
Publikované 25.9.2018

Zaujímavé prednášky, vysoká účasť, pozitívne odozvy

„Pred pár rokmi sme začali pracovať na pomerne náročnej a komplikovanej aplikácií a povedali sme si, že budeme využívať Domain-Driven Design a Microservices. Kadečo sme prečítali a naštudovali, ale knihy majú tú nepríjemnú vlastnosť, že neodpovedajú. Tak sme si povedali že by bolo fajn, ak by sme sa mali s kým poradiť a porozprávať a pokúsili sme sa zvolať toto stretnutie,“ povedal na úvod Zdeno Jašek, Solution architect z PosAm, iniciátor DDD community.

Vo svojej prednáške zameranej na filozofiu Domain-Driven Design (DDD) sa potom venoval kľúčovým pojmom v DDD: „Bounded Context“ a „Ubiquitous language“. Ukázal, ako ignorovaním Bounded Contextu dospel k nevhodnému dizajnu aplikácie, alebo ako sa porušujú princípy Ubiquitous language a prispievajú k neprehľadnému a ťažko udržiavateľnému kódu.

Po filozofii nasledoval technologický pohľad na ten istý systém. Miro Rúčka, Solution architect PosAm, hovoril o svojich skúsenostiach s vývojom založenom na architektúre Microservices. Aké boli dôvody použitia tejto technológie, aké boli očakávania, v čom sa naplnili a v čom nie,  komplikácie, s ktorými sa stretol a na ktoré by sme si už dal pozor.

Ich prezentácie sme zaznamenali pre tých, ktorí nemali možnosť prísť.

first slovak ddd community meetup small

Čo alebo kto je DDD community

Domain-driven design (DDD) komunita je spolok programátorov, architektov, analytikov a ďalších ľudí okolo vývoja softvéru. Zameriava sa na využívanie moderných postupov a technológií pri implementácií aplikácií. Spoločným úsilím je založiť dizajn aplikácie na pojmoch odvodených z domény.

Cieľom DDD komunity je zdieľať vedomosti a skúsenosti jednotlivých členov komunity v oblasti Domain Driven Designu, ako aj v pridružených technologických témach. Komunita pritom pôsobí ako voľné združenie bez oficiálneho členstva. Fungovanie je založené na dobrovoľnej účasti na občasných stretnutiach. Pod pojmom „člen komunity“ sa teda chápe každý človek, ktorý príde na niektoré zo stretnutí.

Viac:

Web: http://www.dddcommunity.sk/

Videá: http://www.dddcommunity.sk/videos

Facebook: https://www.facebook.com/dddcommunity.sk

Ďalšie aktuality

9.11.2022
Nadácia Dionýza Ilkoviča už šiestykrát udelila Cenu Dionýza Ilkoviča

Spoza monitorov sa učitelia z dištančnej výuky vrátili za katedry a po pandémii ožil aj kontakt so žiakmi v triedach. V tých často zostávajú, aj keď ruch školských chodieb stíchne a v učebni pracuje iba malá skupina študentov. Pani učiteľky ich v rámci krúžkov pripravujú na predmetové olympiády, z ktorých často prinášajú najcennejšie kovy, a to z najvyšších kôl slovenských súťaží, ako aj zo zahraničia. Práve na takéto obetavé učiteľky a učiteľov sa zameriava Cena Dionýza Ilkoviča, ktorých oceňuje za rozvoj mimoškolskej činnosti v prírodovedných predmetoch. Porota každoročne vyberá z […]

Nadácia Dionýza Ilkoviča už šiestykrát udelila Cenu Dionýza Ilkoviča
29.4.2020
DDD v zdrojovom kóde

Vzhľadom na protipandemické opatrenia, presťahovali sme pravidelné stretnutie našej komunity do online priestoru. A všetko nasvedčuje tomu, že vo virtuálnom svete sa aj chvíľu zdržíme… Sme z IT, takýto presun hravo zvládame! A aj sme zvládli. Panelová online debata mala veľký úspech. S panelistami Richardom Richterom vývojárom zo spoločnosti Evolvuem a Vladimírom Hlaváčkom, technologickým architektom z Accenture Advanced Technology Center sme debatoval o programátorských postupoch, ktoré pomáhajú využitiu Domain-Driven Designu na úrovni zdrojového kódu. Diskusiu moderoval Zdeno Jašek od nás z PosAm. Zaujíma vás viac? Vypočujte si záznam.

DDD v zdrojovom kóde
8.11.2019
Cenu Dionýza Ilkoviča 2019 získala učiteľka fyziky a astronómie z Trenčína

Zvonením to pre nich nekončí Nielen finalisti CDI, ale aj všetci nominovaní učitelia majú jednu spoločnú charakteristiku: vyučovanie pre nich rozhodne nekončí zvonením. Berú svoje povolanie ako poslanie a deti vzdelávajú a pripravujú na domáce aj medzinárodné súťaže mimo bežného vyučovania. „Všetci títo učitelia si zaslúžia obrovské uznanie. Na troch finalistoch sme sa zhodli tento rok rýchlo, avšak vybrať spomedzi nich jedného bolo náročné. Ktorýkoľvek by mohol byť absolútnym víťazom,“ hovorí predseda poroty Martin Plesch. Porota nakoniec vybrala Zdenku Baxovú, ktorá vyučuje fyziku na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne. Nevenuje sa však […]

Cenu Dionýza Ilkoviča 2019 získala učiteľka fyziky a astronómie z Trenčína

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.