Top témy

Workforce management vo Východoslovenskej distribučnej sme rozšírili o ďalšie procesy

Workforce management systém, ktorý PosAm implementoval vo Východoslovenskej distribučnej v roku 2013 sa osvedčil a spoločnosť sa rozhodla rozšíriť riešenie o ďalšie procesy. Dnes systém pomáha riadiť terénnych pracovníkov, ktorí sa starajú nielen o inštalácie, kontroly a výmeny elektromerov, ale aj odpočty spotreby. Tých sa za mesiac zrealizuje až 50 tisíc.

PosAm workforce management systém zmenil zložitý papierový proces vybavovania pracovných príkazov na automatizovaný a elektronický postup. Plánovanie prác, prerozdeľovanie pracovných príkazov, zaznamenávanie údajov, prenos dát do centrálnych systémov, všetko prebieha v elektronickej podobe.

Pracovné príkazy dostáva pracovník priamo na svoje mobilné zariadenie. Pri rozhodovaní, komu sa pracovný príkaz pridelí, sa berú do úvahy údaje o dostupnosti pracovníkov, ich pracovné zaradenie a kompetencie a tiež rozvrh úloh a plán ciest po regióne.

Pri inštaláciách, kontrolách, výmenách, alebo odpočtoch sú všetky údaje snímané automaticky. Informácie o klientovi, odbernom mieste, alebo spotrebe načítava sonda a prenáša do mobilnej aplikácie. Celý proces sa to výrazne zrýchľuje a eliminuje sa chybovosť.

Keďže v teréne sa pohybuje až 80 ľudí, ktorí musia vykonať až 100 tisíc požiadaviek ročne a mesačne zaznamenť 30-50 tisíc odpočtov spotreby, je ich efektívny manažment veľmi dôležitý. Implementácia systému optimalizovala interné procesy, zlepšila kontrolu a uľahčila prácu zamestnancom v teréne. Výsledkom sú nižšie náklady, vyššie výkony a kvalitnejšia obsluha zákazníkov.

„Tento systém priniesol zlom v riadení práce v oblasti pracovných príkazov“, zhodnotil prínos PosAm workforce management systému pre VSD Ing. Peter Kopčák, vedúci úseku merania a kontroly.

O Východoslovenskej distribučnej

Východoslovenská distribučná je energetická spoločnosť, poskytujúca komplexné služby spojené s distribúciou a dodávkou elektriny. Vyše 1500 zamestnancov spravuje viac ako 600 tisíc odberných miest a temer 21 000 kilometrov sietí. VSD, a.s. vznikla v novembri 2005 a začala svoju činnosť 1. júla 2007, keď došlo k odčleneniu od spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. (VSE), ktorej strategickým investorom je koncern Innogy, jedna z vedúcich energetických spoločností v Európe.

Zdieľajte

späť hore