Top témy

Cena Dionýza Ilkoviča

CENADI logo

Poslanie ocenenia za rozvoj mimoškolskej činnosti

Cena Dionýza Ilkoviča s podporou PosAm sa udeľuje za rozvoj mimoškolskej činnosti pre žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia a informatika. Ocenenie môžu získať pedagógovia aj nepedagogickí pracovníci, ktorí svoj život zasvätili odovzdávaniu vedomostí mladým ľuďom, pretože veria, že z nich môžu vyrásť budúci vedci a významné osobnosti.

Prečo ocenenie vzniklo

Ocenenie vzniklo ako poďakovanie, pocta aj povzbudenie ľuďom, ktorí pracujú v školstve v oblasti prírodných vied a ich snaha nad rámec bežných povinností bola doteraz prehliadaná. Práca nad rámec povinného vyučovania nie je na Slovensku koncepčne oceňovaná. Napriek tomu mnohí učitelia, vychovávatelia aj nepedagogickí dobrovoľníci vnímajú svoju prácu ako životné poslanie. Ocenenie to má pomôcť zmeniť.

Inšpirácia osobnosťou profesora Dionýza Ilkoviča

Ocenenie nesie meno významného slovenského fyzika, fyzikálneho chemika a tiež učiteľa, Dionýza Ilkoviča (18. január 1907 – 3. august 1980). Profesor Dionýz Ilkovič v roku 1934 odvodil vzťah medzi polarografickým difúznym prúdom, koncentráciou roztoku a charakteristikami kvapkovej ortuťovej elektródy. Dnes je známy ako Ilkovičova rovnica. Bol členom tímu držiteľa Nobelovej ceny Jaroslava Heyrovského.

Do historickej mapy vzdelávania na Slovensku sa zapísal ako „otec“ celej generácie vedcov. Jeho práca, vedecké prínosy, no najmä ľudský prístup k vede a poznaniu sú aj dnes inšpiráciou pre učiteľov a ich žiakov. Jeho štýl vyučovania sa stal pre jeho študentov a kolegov legendárny.

Kto stojí za ocenením

V PosAme dlhodobo vládne presvedčenie, že obchodné pôsobenie v oblasti informačných technológií má mať aj širší spoločenský rozmer. Podpora talentov a osobností v oblasti prírodných vied je súčasťou misie spoločnosti PosAm.

Viac

Cena Dionýza Ilkoviča

Kvantový fyzik Martin Plesch podporuje Cenu Dionýza Ilkoviča

Finalisti 2017 v médiách

Ocenia mentorov, ktorí pomáhajú deťom uspieť vo fyzike a matematike.

Miroslav Kozák: Dokázal nadchnúť deti pre chémiu. Do prednášok dáva celú dušu.
Jozef Smrek: V školstve je už desaťročia a nezaspal na vavrínoch.
Pavol Kubinec: Na fyzike mám najradšej bádanie. Človek sa musí neustále učiť.


späť hore