back

Kvantový fyzik Martin Plesch podporuje Cenu Dionýza Ilkoviča

Vzdelávanie
Publikované 14.7.2017

Podľa Martina Plescha treba školský systém vyvážiť tak, aby nielen pomáhal slabším, ale ťahal dopredu aj tých silnejších. Podľa jeho názoru súčasný systém neumožňuje učiteľom venovať sa v rámci výuky najtalentovanejším žiakom a musia to robiť vo svojom voľnom čase.

Štát na Slovensku nemá veľký záujem ani kapacity na to rozvíjať talenty v oblastiach matematika, fyzika, chémia a informatika. A tak to, čo drží rozvoj talentov v týchto oblastiach nad vodou sú ľudia, ktorí to robia vo voľnom čase, s radosťou a nadšením, ale chýba im nejaké ocenenie. Problémom je, že o takýchto ľuďoch sa vie len veľmi málo.

Cieľom Ceny Dionýza Ilkoviča, ktorej je Martin Plesch odborným garantom, je motivovať, zviditeľniť a odmeniť učiteľov, ktorí sa dlhodobo a špičkovo starajú o talentovaných študentov. Veľmi dôležitou súčasťou Ceny Dionýza Ilkoviča je, aby sa spoločnosť dozvedela, že takíto učitelia existujú. Aby sa vyzdvihol ich spoločenský, lebo niekedy majú pocit, že sú v tom sami.

MARTIN PLESCH (1978)

je teoretický fyzik, zaoberá sa kvantovou fyzikou. Pracuje na Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied a Masarykovej univerzite v Brne. Vedec je prezidentom Medzinárodného turnaja mladých fyzikov (International Young Physicists‘ Tournament), na ktorom sa každoročne zúčastňujú študenti z približne 30 krajín sveta. Plesch sa ako odborný garant postavil za ocenenie mimoškolských aktivít na Slovensku, Cenu Dionýza Ilkoviča.

CENA DIONÝZA ILKOVIČA

je určená pre učiteľov a nepedagogických pracovníkov za mimoškolské aktivity pre žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia a informatika. Ocenenie vzniklo s podporu PosAm. Viac na www.cenadi.sk

Ďalšie aktuality

9.11.2022
Nadácia Dionýza Ilkoviča už šiestykrát udelila Cenu Dionýza Ilkoviča

Spoza monitorov sa učitelia z dištančnej výuky vrátili za katedry a po pandémii ožil aj kontakt so žiakmi v triedach. V tých často zostávajú, aj keď ruch školských chodieb stíchne a v učebni pracuje iba malá skupina študentov. Pani učiteľky ich v rámci krúžkov pripravujú na predmetové olympiády, z ktorých často prinášajú najcennejšie kovy, a to z najvyšších kôl slovenských súťaží, ako aj zo zahraničia. Práve na takéto obetavé učiteľky a učiteľov sa zameriava Cena Dionýza Ilkoviča, ktorých oceňuje za rozvoj mimoškolskej činnosti v prírodovedných predmetoch. Porota každoročne vyberá z […]

Nadácia Dionýza Ilkoviča už šiestykrát udelila Cenu Dionýza Ilkoviča
29.4.2020
DDD v zdrojovom kóde

Vzhľadom na protipandemické opatrenia, presťahovali sme pravidelné stretnutie našej komunity do online priestoru. A všetko nasvedčuje tomu, že vo virtuálnom svete sa aj chvíľu zdržíme… Sme z IT, takýto presun hravo zvládame! A aj sme zvládli. Panelová online debata mala veľký úspech. S panelistami Richardom Richterom vývojárom zo spoločnosti Evolvuem a Vladimírom Hlaváčkom, technologickým architektom z Accenture Advanced Technology Center sme debatoval o programátorských postupoch, ktoré pomáhajú využitiu Domain-Driven Designu na úrovni zdrojového kódu. Diskusiu moderoval Zdeno Jašek od nás z PosAm. Zaujíma vás viac? Vypočujte si záznam.

DDD v zdrojovom kóde
8.11.2019
Cenu Dionýza Ilkoviča 2019 získala učiteľka fyziky a astronómie z Trenčína

Zvonením to pre nich nekončí Nielen finalisti CDI, ale aj všetci nominovaní učitelia majú jednu spoločnú charakteristiku: vyučovanie pre nich rozhodne nekončí zvonením. Berú svoje povolanie ako poslanie a deti vzdelávajú a pripravujú na domáce aj medzinárodné súťaže mimo bežného vyučovania. „Všetci títo učitelia si zaslúžia obrovské uznanie. Na troch finalistoch sme sa zhodli tento rok rýchlo, avšak vybrať spomedzi nich jedného bolo náročné. Ktorýkoľvek by mohol byť absolútnym víťazom,“ hovorí predseda poroty Martin Plesch. Porota nakoniec vybrala Zdenku Baxovú, ktorá vyučuje fyziku na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne. Nevenuje sa však […]

Cenu Dionýza Ilkoviča 2019 získala učiteľka fyziky a astronómie z Trenčína

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.