back

Kvalitnejšia výuka informatiky na univerzitnej pôde s novým vybavením

Vzdelávanie
Publikované 22.9.2016

Pomoc pre školu inicioval Peter Kolesár, riaditeľ pre verejnú správu, PosAm. Ekonomickú univerzitu v Bratislave absolvoval ešte v roku 1997. Dnes, ako manažér úspešnej IT spoločnosti, cítil záväzok voči svojej Alma mater: „Chcem vyjadriť hrdosť, že som absolventom Ekonomickej univerzity a som rád, že som mohol aspoň takouto formou škole vrátiť časť toho, čo mi dala. Okrem kvalitného vzdelania som mal možnosť, v čase keď to nebolo vôbec bežné, zúčastniť sa zahraničného študijného pobytu, čo mi výrazne pomohlo v ďalšom kariérnom raste. Dúfam, že moderná technika prispeje k skvalitneniu výučby, aby sa mohli študenti lepšie pripraviť na výzvy, ktoré pred nich život postaví.“

Za Fakultu hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity privítal účastníkov otvorenia učebne dekan prof. Ing. Ivan Brezina, CSc., ktorý nielen ocenil podporu PosAmu, ale načrtol aj ďalšie možnosti spolupráce: „Chcem poďakovať spoločnosti PosAm, ktorá chápe situáciu v ktorej sa školstvo, aj naša univerzita nachádza a pomohla nám zabezpečiť vybavenie tejto učebne. Pevne verím v ďalšiu spoluprácu v prospech našich študentov, či už v oblasti prednáškovej činnosti, pri plánovanej obnove akreditácie študijného programu Hospodárska informatika, alebo aj pri príprave nových predmetov.“

Záujem na dlhodobej spolupráci potvrdil aj generálny riaditeľ PosAm, Marián Marek: „Uvedomujeme si, že stav školstva na Slovensku nie je taký ako by sme si želali a považujem za prirodzené, že ak môžeme, tak pomôžeme. Verím, že otvorenie tejto učebne je prvý krok k našej možnej spolupráci a že v obojstrannom záujme dokážeme priniesť pokračovanie. Jedna z kľúčových oblastí ktorú rieši naša spoločnosť, je informačná podpora spracovania štátneho rozpočtu. Je to téma blízka Ekonomickej univerzite a tu vidím priestor na najintenzívnejšiu možnú spoluprácu či už v metodickej, alebo odbornej oblasti. Okrem samotnej témy rozpočtovania môžu byť pre študentov zaujímavé naše znalosti z oblasti programovania, metodiky vývoja softvéru, alebo projektového riadenia.“

Obnova vybavenia počítačovej učebne na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity   v Bratislave je logickým pokračovaním aktivít PosAmu, ktorý vyhľadáva príležitosti na podporu rozvoja talentov. A to predovšetkým v matematike, fyzike, informatike a robotike.

Spoločnosť je aktívna napríklad v projekte Nemaj na saláme, ktorý pomáha stredoškolákom pri rozhodovaní o tom, čo a kde študovať. Cieľom je, aby si vyberali študijné odbory s ohľadom na možnosti uplatnenia na pracovnom trhu.

PosAm podporuje aj združenie Trojsten, ktorého členovia organizujú súťaže a spoločné vzdelávanie pre nadaných stredoškolákov v oblasti matematiky, fyziky a informatiky.

Aj angažovanosť PosAm na formovaní sociálneho prostredia v ktorom podniká, prispela k nedávnemu zisku ocenenia Národný šampión v súťaži European Business Award. Jedným z dôležitých kritérií v tejto súťaži je okrem inovatívnosti a úspešnosti práve dodržiavanie etických zásad a prínos pre prostredie v ktorom podniká.

ucebna_EU_1 ucebna_EU_2 ucebna_EU_3c ucebna_EU_4

Ďalšie aktuality

9.11.2022
Nadácia Dionýza Ilkoviča už šiestykrát udelila Cenu Dionýza Ilkoviča

Spoza monitorov sa učitelia z dištančnej výuky vrátili za katedry a po pandémii ožil aj kontakt so žiakmi v triedach. V tých často zostávajú, aj keď ruch školských chodieb stíchne a v učebni pracuje iba malá skupina študentov. Pani učiteľky ich v rámci krúžkov pripravujú na predmetové olympiády, z ktorých často prinášajú najcennejšie kovy, a to z najvyšších kôl slovenských súťaží, ako aj zo zahraničia. Práve na takéto obetavé učiteľky a učiteľov sa zameriava Cena Dionýza Ilkoviča, ktorých oceňuje za rozvoj mimoškolskej činnosti v prírodovedných predmetoch. Porota každoročne vyberá z […]

Nadácia Dionýza Ilkoviča už šiestykrát udelila Cenu Dionýza Ilkoviča
29.4.2020
DDD v zdrojovom kóde

Vzhľadom na protipandemické opatrenia, presťahovali sme pravidelné stretnutie našej komunity do online priestoru. A všetko nasvedčuje tomu, že vo virtuálnom svete sa aj chvíľu zdržíme… Sme z IT, takýto presun hravo zvládame! A aj sme zvládli. Panelová online debata mala veľký úspech. S panelistami Richardom Richterom vývojárom zo spoločnosti Evolvuem a Vladimírom Hlaváčkom, technologickým architektom z Accenture Advanced Technology Center sme debatoval o programátorských postupoch, ktoré pomáhajú využitiu Domain-Driven Designu na úrovni zdrojového kódu. Diskusiu moderoval Zdeno Jašek od nás z PosAm. Zaujíma vás viac? Vypočujte si záznam.

DDD v zdrojovom kóde
8.11.2019
Cenu Dionýza Ilkoviča 2019 získala učiteľka fyziky a astronómie z Trenčína

Zvonením to pre nich nekončí Nielen finalisti CDI, ale aj všetci nominovaní učitelia majú jednu spoločnú charakteristiku: vyučovanie pre nich rozhodne nekončí zvonením. Berú svoje povolanie ako poslanie a deti vzdelávajú a pripravujú na domáce aj medzinárodné súťaže mimo bežného vyučovania. „Všetci títo učitelia si zaslúžia obrovské uznanie. Na troch finalistoch sme sa zhodli tento rok rýchlo, avšak vybrať spomedzi nich jedného bolo náročné. Ktorýkoľvek by mohol byť absolútnym víťazom,“ hovorí predseda poroty Martin Plesch. Porota nakoniec vybrala Zdenku Baxovú, ktorá vyučuje fyziku na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne. Nevenuje sa však […]

Cenu Dionýza Ilkoviča 2019 získala učiteľka fyziky a astronómie z Trenčína

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.