PosAm TechDays 2023

12. októbra 2023 o 09:30, Hotel Panoráma, Trenčianske Teplice

Organizácie stále čelia výzvam spojeným s časom, nákladmi a zložitosťou obstarávania, správy a údržby zariadení koncových používateľov. Až 65 % IT manažérov tvrdí, že ich zdroje vyčerpáva správa zariadení a chýbajú im kapacity na strategickejšie IT projekty. Pandémia priniesla zmenu v pracovných štýloch, urýchlila prijatie cloudu a nástup nových technológií, čo výrazne zvyšuje nároky na bezpečnosť IT systémov.

Podujatie predstavilo nový prístup k službám starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry v podniku.

Program

Modern End User Services by PosAm - Starostlivosť o koncové zariadenia trochu inak

Michal Bróska, PosAm

Ladislav Bogdány, PosAm

V PosAm spravujeme viac ako 25.000 koncových IT zariadení pre našich zákazníkov v SR aj v okolitých krajinách. V snahe zefektívňovať a skvalitňovať naše služby sme pripravili koncept novej generácie spôsobu zabezpečovania starostlivosti, ktorý výrazne urýchli jednotlivé procesy a zníži jednotkové ceny za služby.

STIAHNI PREZENTÁCIU

Riešenia na zálohovanie a ochranu dát od Hitachi

Andrej Gurský, Solutions Consultant, Hitachi Vantara

Riešenia na zálohovanie a ochranu dát neprispievajú priamo k lepším obchodným výsledkom, bývajú zložité a v mysliach IT manažmentu majú nižšiu prioritu ako zvyšok infraštruktúry. Vo všeobecnosti sa na nich marketing menej zameriava a nepovažujú sa za „trendy na sledovanie“. Ale pre firmy sú absolútnou nevyhnutnosťou a významnou mierou sa tiež podieľajú na nákladoch IT.

STIAHNI PREZENTÁCIU

Skúsenosti z migrácie dátového centra do MS Azure - prípadová štúdia Commnader Service

Peter Mihalovič, PosAm

Miroslav Hestera, PosAm

STIAHNI PREZENTÁCIU

Optimalizácia nákladov cloudových služieb v MS Azure – prípadová štúdia ParkDots

Juraj Novotný, PosAm

STIAHNI PREZENTÁCIU

Ako AI zmení základnú infraštruktúru podnikov

Roman Russev, Microsoft

Vyžaduje AI zmeny základnej infraštruktúry? Efektívna a bezpečná cloudová alebo hybridná základná infraštruktúra  je chrbtovou kosťou každej úspešnej organizácie. Umelá inteligencia prináša nové príležitosti a zároveň mení prostredie a očakávania, rozvíja existujúce a prináša nové možné hrozby. Prednáška sa zameriava na to, ako pristupovať k novým scenárom, aplikovať pozmenené princípy architektúry, navrhnúť a nasadiť prostredia pripravené na výzvy AI, a tieto zároveň udržať bezpečné a nákladovo efektívne. 

STIAHNI PREZENTÁCIU

Speakers

Partneri

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.