back

Cena Dionýza Ilkoviča pokračuje v pátraní po obetavých učiteľoch

Vzdelávanie
Publikované 8.6.2018

Na Slovensku je množstvo učiteľov a dobrovoľníkov, ktorí sa desaťročia obetavo venujú študentom. Ich príbehy môžu pomôcť zlepšiť školstvo na Slovensku aj napraviť imidž, ktorý povolanie učiteľ má. Víťazom prvého ročníka Ceny Dionýza Ilkoviča sa stal Jozef Smrek z Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach. Za viac ako 35 rokov vyučovania prilákal k fyzike desiatky talentovaných študentov. Finalistami boli aj Miroslav Kozák z Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi a Pavol Kubinec z 1. súkromného gymnázia v Bratislave.

Prinesieme ďalšie príbehy zo slovenských škôl

Príbehy, ako sú tie ich, chceme zachytiť v sérii videí s ďalšími osobnosťami spomedzi nominovaných. Cieľom je vyzdvihnúť prácu a prínos týchto ľudí  a prenášať skúsenosti z rôznych mimoškolských krúžkov naprieč Slovenskom. Zároveň chceme motivovať k novým nomináciám pedagógov a dobrovoľníkov, ktorí by si ocenenie zaslúžili. .  „Týchto šikovných pedagógov a nadšencov nepoznáme. Nedostáva sa im adekvátnej odmeny za ich obetavú prácu a úsilie v oblasti mimoškolskej prípravy tých najtalentovanejších študentov. Toto ocenenie je pre nich formou spoločenského uznania. Zaslúžia si, aby sa o nich hovorilo viac,“ vysvetľuje Marián Marek, generálny riaditeľ slovenskej technologickej spoločnosti PosAm, ktorá udeľovanie Ceny Dionýza Ilkoviča iniciovala.

V rámci projektu zbierania nových príbehov o ľuďoch, ktorí vedú mimoškolské krúžky, navštívime základnú školu na Krosnianskej ulici v Košiciach, Gymnázium J.A. Raymana v Prešove, žilinské gymnázium Veľká okružná 22 a vzdelávací kurz pre stredoškolákov, ktorý vedie dobrovoľník z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave. . Videopríbehy budeme zverejňovať na svojej webovej stránke www.cenadi.sk a na sociálnych sieťach.

Aj príbeh samotnej Ceny Dionýza Ilkoviča si môžete pozrieť v krátkom videu. Tento rok záštitu nad ocenením prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Koniec termínu pre zaslanie nominácií sa blíži

V úvodnom ročníku Ceny Dionýza Ilkoviča bolo do súťaže nominovaných 43 pedagógov, mentorov a dobrovoľníkov z celého Slovenska. Nominovať vedúceho alebo vedúcu mimoškolského krúžku v predmetoch matematika, fyzika, chémia alebo informatika môže aj tento rok ktokoľvek – žiaci, rodičia, riaditelia alebo kolegovia. Stačí vyplniť formulár na stránke http://www.cenadi.sk do konca júla 2018.

Prečo sa udeľuje Cena Dionýza Ilkoviča

Stovky učiteľov a mentorov na Slovensku pracujú so žiakmi mimo vyučovacích hodín. V čase svojho voľna, cez víkendy. Pomáhajú rozvíjať ich potenciál a pripravujú ich na prestížne medzinárodné súťaže, z ktorých žiaci nosia na Slovensko medaily. Podľa odborného garanta a predsedu poroty Martina Plescha z Fyzikálneho ústavu SAV je však potenciál na slovenských školách oveľa väčší. „Tých najlepších máme v porovnaní s vyspelými krajinami dva až trikrát menej. Myslím si, že jediný spôsob, ako talentovaných žiakov motivovať a posunúť medzi svetovú žiacku elitu je individuálne s nimi pracovať. Pre ľudí, ktorí to robia dobrovoľne na úkor svojho voľného času je takéto ocenenie aspoň veľmi malým zadosťučinením.“

Cena nesie meno významného slovenského vedca, ktorý položil základy najvýznamnejších fyzikálnych vedeckých ústavov na Slovensku. Študenti si ho však pamätajú najmä ako výnimočného pedagóga. Cena Dionýza Ilkoviča nesie nielen jeho meno, ale aj jeho odkaz. „Malá zatiaľ pozornosť sa venuje výchove budúcich stredoškolských učiteľov. Ak nám stredné školy nebudú dodávať kvalitných maturantov, nebudeme schopní v rozumne krátkej dobe vychovať z nich kvalitných odborných pracovníkov, inžinierov a ďalších nových vedeckých pracovníkov,“ uviedol profesor Dionýz Ilkovič v rozhovore pre Slovenskú televíziu v roku 1967.

Ďalšie aktuality

9.11.2022
Nadácia Dionýza Ilkoviča už šiestykrát udelila Cenu Dionýza Ilkoviča

Spoza monitorov sa učitelia z dištančnej výuky vrátili za katedry a po pandémii ožil aj kontakt so žiakmi v triedach. V tých často zostávajú, aj keď ruch školských chodieb stíchne a v učebni pracuje iba malá skupina študentov. Pani učiteľky ich v rámci krúžkov pripravujú na predmetové olympiády, z ktorých často prinášajú najcennejšie kovy, a to z najvyšších kôl slovenských súťaží, ako aj zo zahraničia. Práve na takéto obetavé učiteľky a učiteľov sa zameriava Cena Dionýza Ilkoviča, ktorých oceňuje za rozvoj mimoškolskej činnosti v prírodovedných predmetoch. Porota každoročne vyberá z […]

Nadácia Dionýza Ilkoviča už šiestykrát udelila Cenu Dionýza Ilkoviča
29.4.2020
DDD v zdrojovom kóde

Vzhľadom na protipandemické opatrenia, presťahovali sme pravidelné stretnutie našej komunity do online priestoru. A všetko nasvedčuje tomu, že vo virtuálnom svete sa aj chvíľu zdržíme… Sme z IT, takýto presun hravo zvládame! A aj sme zvládli. Panelová online debata mala veľký úspech. S panelistami Richardom Richterom vývojárom zo spoločnosti Evolvuem a Vladimírom Hlaváčkom, technologickým architektom z Accenture Advanced Technology Center sme debatoval o programátorských postupoch, ktoré pomáhajú využitiu Domain-Driven Designu na úrovni zdrojového kódu. Diskusiu moderoval Zdeno Jašek od nás z PosAm. Zaujíma vás viac? Vypočujte si záznam.

DDD v zdrojovom kóde
8.11.2019
Cenu Dionýza Ilkoviča 2019 získala učiteľka fyziky a astronómie z Trenčína

Zvonením to pre nich nekončí Nielen finalisti CDI, ale aj všetci nominovaní učitelia majú jednu spoločnú charakteristiku: vyučovanie pre nich rozhodne nekončí zvonením. Berú svoje povolanie ako poslanie a deti vzdelávajú a pripravujú na domáce aj medzinárodné súťaže mimo bežného vyučovania. „Všetci títo učitelia si zaslúžia obrovské uznanie. Na troch finalistoch sme sa zhodli tento rok rýchlo, avšak vybrať spomedzi nich jedného bolo náročné. Ktorýkoľvek by mohol byť absolútnym víťazom,“ hovorí predseda poroty Martin Plesch. Porota nakoniec vybrala Zdenku Baxovú, ktorá vyučuje fyziku na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne. Nevenuje sa však […]

Cenu Dionýza Ilkoviča 2019 získala učiteľka fyziky a astronómie z Trenčína

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.