Top témy

Cena Dionýza Ilkoviča pokračuje v pátraní po obetavých učiteľoch

Cena Dionýza Ilkoviča, jedinečné ocenenie za mimoškolskú činnosť, odhaľuje a oceňuje prácu pedagógov a nepedagogických pracovníkov, ktorí vychovávajú naše budúce vedecké talenty.  Pomôžte nám odhaliť neznámych hrdinov - nadšených učiteľov ale aj nepedagógov. Koniec termínu pre zaslanie nominácií v druhom ročníku ceny sa blíži. Stačí vyplniť formulár na stránke www.cenadi.sk do konca júla 2018.

Na Slovensku je množstvo učiteľov a dobrovoľníkov, ktorí sa desaťročia obetavo venujú študentom. Ich príbehy môžu pomôcť zlepšiť školstvo na Slovensku aj napraviť imidž, ktorý povolanie učiteľ má. Víťazom prvého ročníka Ceny Dionýza Ilkoviča sa stal Jozef Smrek z Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach. Za viac ako 35 rokov vyučovania prilákal k fyzike desiatky talentovaných študentov. Finalistami boli aj Miroslav Kozák z Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi a Pavol Kubinec z 1. súkromného gymnázia v Bratislave.

Prinesieme ďalšie príbehy zo slovenských škôl

Príbehy, ako sú tie ich, chceme zachytiť v sérii videí s ďalšími osobnosťami spomedzi nominovaných. Cieľom je vyzdvihnúť prácu a prínos týchto ľudí  a prenášať skúsenosti z rôznych mimoškolských krúžkov naprieč Slovenskom. Zároveň chceme motivovať k novým nomináciám pedagógov a dobrovoľníkov, ktorí by si ocenenie zaslúžili. .  „Týchto šikovných pedagógov a nadšencov nepoznáme. Nedostáva sa im adekvátnej odmeny za ich obetavú prácu a úsilie v oblasti mimoškolskej prípravy tých najtalentovanejších študentov. Toto ocenenie je pre nich formou spoločenského uznania. Zaslúžia si, aby sa o nich hovorilo viac,“ vysvetľuje Marián Marek, generálny riaditeľ slovenskej technologickej spoločnosti PosAm, ktorá udeľovanie Ceny Dionýza Ilkoviča iniciovala.

V rámci projektu zbierania nových príbehov o ľuďoch, ktorí vedú mimoškolské krúžky, navštívime základnú školu na Krosnianskej ulici v Košiciach, Gymnázium J.A. Raymana v Prešove, žilinské gymnázium Veľká okružná 22 a vzdelávací kurz pre stredoškolákov, ktorý vedie dobrovoľník z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave. . Videopríbehy budeme zverejňovať na svojej webovej stránke www.cenadi.sk a na sociálnych sieťach.

Aj príbeh samotnej Ceny Dionýza Ilkoviča si môžete pozrieť v krátkom videu. Tento rok záštitu nad ocenením prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Koniec termínu pre zaslanie nominácií sa blíži

V úvodnom ročníku Ceny Dionýza Ilkoviča bolo do súťaže nominovaných 43 pedagógov, mentorov a dobrovoľníkov z celého Slovenska. Nominovať vedúceho alebo vedúcu mimoškolského krúžku v predmetoch matematika, fyzika, chémia alebo informatika môže aj tento rok ktokoľvek – žiaci, rodičia, riaditelia alebo kolegovia. Stačí vyplniť formulár na stránke http://www.cenadi.sk do konca júla 2018.

Prečo sa udeľuje Cena Dionýza Ilkoviča

Stovky učiteľov a mentorov na Slovensku pracujú so žiakmi mimo vyučovacích hodín. V čase svojho voľna, cez víkendy. Pomáhajú rozvíjať ich potenciál a pripravujú ich na prestížne medzinárodné súťaže, z ktorých žiaci nosia na Slovensko medaily. Podľa odborného garanta a predsedu poroty Martina Plescha z Fyzikálneho ústavu SAV je však potenciál na slovenských školách oveľa väčší. „Tých najlepších máme v porovnaní s vyspelými krajinami dva až trikrát menej. Myslím si, že jediný spôsob, ako talentovaných žiakov motivovať a posunúť medzi svetovú žiacku elitu je individuálne s nimi pracovať. Pre ľudí, ktorí to robia dobrovoľne na úkor svojho voľného času je takéto ocenenie aspoň veľmi malým zadosťučinením.“

Cena nesie meno významného slovenského vedca, ktorý položil základy najvýznamnejších fyzikálnych vedeckých ústavov na Slovensku. Študenti si ho však pamätajú najmä ako výnimočného pedagóga. Cena Dionýza Ilkoviča nesie nielen jeho meno, ale aj jeho odkaz. „Malá zatiaľ pozornosť sa venuje výchove budúcich stredoškolských učiteľov. Ak nám stredné školy nebudú dodávať kvalitných maturantov, nebudeme schopní v rozumne krátkej dobe vychovať z nich kvalitných odborných pracovníkov, inžinierov a ďalších nových vedeckých pracovníkov,“ uviedol profesor Dionýz Ilkovič v rozhovore pre Slovenskú televíziu v roku 1967.

Zdieľajte

späť hore