back

Successful recertification of Integrated Management System

News
Published 23.10.2013

PosAm has an Integrated Management System (IMS) in place that includes a Quality management system (ISO 9001), an IT services management system (ISO/IEC 20000), an Information security management system (ISO/IEC 27001), an Environmental management system (ISO 14001) and an Occupational health and safety management system (OHSAS 18001).

PosAm has successfully satisfied this combination of norms, unique in Slovakia, since 2007. The recertification audit that was carried out last week reconfirmed that PosAm applies the highest qualitative standards in its activities, with strong emphasis on protecting information security while respecting the principles of occupational safety and environmental conservation.

The certification not only underlines the current high standard of internal and external processes, but also confirms our constant ability to keep learning, improve and adapt to the latest challenges and fast-changing market and social environment.

The IMS was certified by renowned and accredited certification company Det Norske Veritas (DNV).

More news

30.10.2023
Change of Company’s Registered Office

Change of Company’s Registered Office
8.3.2023
Slovak Telekom sells its stake in PosAm subsidiary

Slovak Telekom Group has announced a further change in its structure. Slovak Telekom has sold its 51% stake in PosAm – which it owned since 2010 – and as a result, PosAm will once again operate independently on the Slovak ICT market from March 3rd, 2023. Slovak Telekom agreed on the buyback of 51% of the company’s share directly with its founder and CEO Marián Marek. However, the sale of PosAm does not prevent Slovak Telekom and PosAm looking for opportunities for effective cooperation on selected projects in the future. […]

Slovak Telekom sells its stake in PosAm subsidiary
27.6.2017
Workforce management vo Východoslovenskej distribučnej sme rozšírili o ďalšie procesy

PosAm workforce management systém zmenil zložitý papierový proces vybavovania pracovných príkazov na automatizovaný a elektronický postup. Plánovanie prác, prerozdeľovanie pracovných príkazov, zaznamenávanie údajov, prenos dát do centrálnych systémov, všetko prebieha v elektronickej podobe. Pracovné príkazy dostáva pracovník priamo na svoje mobilné zariadenie. Pri rozhodovaní, komu sa pracovný príkaz pridelí, sa berú do úvahy údaje o dostupnosti pracovníkov, ich pracovné zaradenie a kompetencie a tiež rozvrh úloh a plán ciest po regióne. Pri inštaláciách, kontrolách, výmenách, alebo odpočtoch sú všetky údaje snímané automaticky. Informácie o klientovi, odbernom mieste, alebo spotrebe načítava sonda a prenáša […]

Workforce management vo Východoslovenskej distribučnej sme rozšírili o ďalšie procesy

You are using an outdated browser. You can update it on this page.