back

Business Gets Social

News
Published 18.11.2013

Aj toto sú otázky, ktoré sa riešili v rámci každoročného stretnutia pripraveného spoločnosťou PosAm pre používateľov softvérových riešení od IBM. To ostatné sa konalo 12.11.2013 v Bratislave, kde sa účastníci zoznámili s inováciami v najnovších verziách IBM Notes 9, IBM Sametime 9.0, IBM Connections 4.5.

Už názov podujatia Business Gets Social napovedá, že sa hovorilo novinkách v oblasti aplikačnej podpory zameranej na komunikáciu v rámci interného prostredia firmy ale aj smerom navonok. Cieľom prezentovaných riešení a ich noviniek je lepšia výmena informácií a znalostí pre zefektívnenie komunikácie, podporu tvorivého procesu a zvýšenie produktivity.

V tomto procese prichádzajú ku slovu všetky spomenuté riešenia. IBM Notes ako nástroj pre elektronickú poštu (email), kooperáciu aplikácií a ľudí. IBM Sametime ako riešenie pre komunikáciu v reálnom čase formou instant messagingu alebo online stretnutí, ktoré integruje hlas, video aj dáta a podporuje využívanie mobilných zariadení. A IBM Connections ktoré rozširuje a dopĺňa možnosti komunikácie o platformu pre sociálne siete.

Biznis nerobia firmy, ale ľudia. A spolupráca ľudí je o komunikácií. Dnes veľa krát o komunikácií na diaľku, prostredníctvom najnovších technológií. Sú však možnosti, ako im túto komunikáciu uľahčiť, zefektívniť, spríjemniť a zatraktívniť. Business Gets Social.

 

More news

30.10.2023
Change of Company’s Registered Office

Change of Company’s Registered Office
8.3.2023
Slovak Telekom sells its stake in PosAm subsidiary

Slovak Telekom Group has announced a further change in its structure. Slovak Telekom has sold its 51% stake in PosAm – which it owned since 2010 – and as a result, PosAm will once again operate independently on the Slovak ICT market from March 3rd, 2023. Slovak Telekom agreed on the buyback of 51% of the company’s share directly with its founder and CEO Marián Marek. However, the sale of PosAm does not prevent Slovak Telekom and PosAm looking for opportunities for effective cooperation on selected projects in the future. […]

Slovak Telekom sells its stake in PosAm subsidiary
27.6.2017
Workforce management vo Východoslovenskej distribučnej sme rozšírili o ďalšie procesy

PosAm workforce management systém zmenil zložitý papierový proces vybavovania pracovných príkazov na automatizovaný a elektronický postup. Plánovanie prác, prerozdeľovanie pracovných príkazov, zaznamenávanie údajov, prenos dát do centrálnych systémov, všetko prebieha v elektronickej podobe. Pracovné príkazy dostáva pracovník priamo na svoje mobilné zariadenie. Pri rozhodovaní, komu sa pracovný príkaz pridelí, sa berú do úvahy údaje o dostupnosti pracovníkov, ich pracovné zaradenie a kompetencie a tiež rozvrh úloh a plán ciest po regióne. Pri inštaláciách, kontrolách, výmenách, alebo odpočtoch sú všetky údaje snímané automaticky. Informácie o klientovi, odbernom mieste, alebo spotrebe načítava sonda a prenáša […]

Workforce management vo Východoslovenskej distribučnej sme rozšírili o ďalšie procesy

You are using an outdated browser. You can update it on this page.