back

Business Gets Social

News
Published 18.11.2013

Aj toto sú otázky, ktoré sa riešili v rámci každoročného stretnutia pripraveného spoločnosťou PosAm pre používateľov softvérových riešení od IBM. To ostatné sa konalo 12.11.2013 v Bratislave, kde sa účastníci zoznámili s inováciami v najnovších verziách IBM Notes 9, IBM Sametime 9.0, IBM Connections 4.5.

Už názov podujatia Business Gets Social napovedá, že sa hovorilo novinkách v oblasti aplikačnej podpory zameranej na komunikáciu v rámci interného prostredia firmy ale aj smerom navonok. Cieľom prezentovaných riešení a ich noviniek je lepšia výmena informácií a znalostí pre zefektívnenie komunikácie, podporu tvorivého procesu a zvýšenie produktivity.

V tomto procese prichádzajú ku slovu všetky spomenuté riešenia. IBM Notes ako nástroj pre elektronickú poštu (email), kooperáciu aplikácií a ľudí. IBM Sametime ako riešenie pre komunikáciu v reálnom čase formou instant messagingu alebo online stretnutí, ktoré integruje hlas, video aj dáta a podporuje využívanie mobilných zariadení. A IBM Connections ktoré rozširuje a dopĺňa možnosti komunikácie o platformu pre sociálne siete.

Biznis nerobia firmy, ale ľudia. A spolupráca ľudí je o komunikácií. Dnes veľa krát o komunikácií na diaľku, prostredníctvom najnovších technológií. Sú však možnosti, ako im túto komunikáciu uľahčiť, zefektívniť, spríjemniť a zatraktívniť. Business Gets Social.

 

More news

We are celebrating the thirtieth anniversary of the PosAm branch in Košice at a new address

We are celebrating the thirtieth anniversary of the PosAm branch in Košice at a new address
30.10.2023
Change of Company’s Registered Office

Change of Company’s Registered Office
25.10.2023
Branch in Žilina celebrates its thirtieth anniversary

Branch in Žilina celebrates its thirtieth anniversary

You are using an outdated browser. You can update it on this page.