Novinky z oblasti Workforce management

Dlhoročná úspešná spolupráca s VSD potvrdená hodnotným ocenením

Ak po skončení projektu vyjadrí zákazník spokojnosť, je to znakom dobre odvedenej práce. Ak po rokoch spolupráce nasleduje ocenenie za spoľahlivosť, kvalitu, prínos a inovatívnosť, je to potvrdenie schopnosti stabilne dodávať užitočné riešenia a služby. Vo Východoslovenská energetika Holding a.s. (VSD) realizoval PosAm za ostatné roky viaceré dôležité infraštruktúrne aj softvérové projekty. V infraštruktúrnej oblasti to bolo niekoľko etáp konsolidácie storage systémov na báze systémov Hitachi Vantara, v implementácií ktorých je PosAm lídrom na Slovensku. Pri softvérovom developmente sme realizovali viaceré dodávky, avšak kľúčovými projektami boli EWO, EWOR a EWO2, ktoré boli zamerané na efektívnejšie […]

Dlhoročná úspešná spolupráca s VSD potvrdená hodnotným ocenením
Outsouring IT služieb pre Kooperatívu zabezpečuje PosAm

Poisťovňa Kooperatíva, člen Vienna Insurance Group, sa rozhodla zveriť starostlivosť o koncové IT zariadenia, pre viac ako 1300 používateľov na všetkých pobočkách, externému špecializovanému partnerovi. Zámerom poisťovne bolo zabezpečiť vyššiu štandardizáciu procesov, súlad s odporúčaniami ITIL a dodržiavanie kvality poskytovaných služieb. To všetko za čo najnižších nákladov. PosAm uspel vo výberom konaní ešte v závere roka 2016. V medzinárodnej konkurencii potvrdil stále silnejšie postavenie na trhu outsourcingu IT na Slovensku. O úspechu PosAm rozhodli dlhoročné skúsenosti, referencie od najväčších slovenských spoločností z rôznych sektorov, preukázateľne vysoká kvalita služieb a konkurenčná cena. Príprava […]

Outsouring IT služieb pre Kooperatívu zabezpečuje PosAm
Manažovanie hlasových a dátových služieb v Allianz Group na platforme PosAm Servio

Prevádzka a podpora telekomunikačných služieb v Allianz Group prostredníctvom platformy Servio, je najväčší tohtoročný úspech PosAm v rámci ohlásenej medzinárodnej expanzie. Ten sa podarilo dosiahnuť aj vďaka úzkej spolupráci so Slovak Telekom, ktorý je v konzorciu poskytovateľov zodpovedný za služby Service desku, manažment služieb a ich monitoring. Pre aplikačnú podporu týchto služieb si Slovak Telekom vybral PosAm Servio. PosAm Servio je komplexné riešenie pre Service Desk a sofistikované riadenie ICT služieb v rámci celého ich životného cyklu. Zároveň je nástrojom pre správu celej ICT infraštruktúry. Poskytuje prehľad o aktuálnej situácií, ale aj dlhodobom vývoji v správe […]

Manažovanie hlasových a dátových služieb v Allianz Group na platforme PosAm Servio
Nový prístup k riadeniu predajných kanálov v energetike

V júni 2016 PosAm úspešne ukončil prvú etapu implementácie nového systému pre riadenie predaja v ZSE Energia. Do predaja produktov spoločnosti sme priniesli štyri významné zmeny: úplný prechod na bezpapierové procesy, prípravu kvalitných personalizovaných ponúk v reálnom čase, dôsledné riadenie a kontrolu celého predajného procesu a zjednotenie procesov na pobočke aj v teréne. Bezpapierové procesy zrýchlili aktiváciu zmlúv až o týždne Dôležitou otázkou pri prechode na bezpapierové procesy je vyriešenie spôsobu vyjadrenia vôle, t.j. podpisovanie zmlúv a iných dokumentov. PosAm na podpisovanie elektronických dokumentov implementuje technológiu digitálneho vlastnoručného podpisu. To […]

Nový prístup k riadeniu predajných kanálov v energetike

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.