Top témy

Záujem IT špecialistov o tému Domain-Driven Design prekonal očakávania

Na prvé stretnutie DDD community prišlo koncom septembra do priestorov Campus coworking viac ako 50 záujemcov, ktorých zaujali témy Filozofia Domain-Driven DesignArchitektúra Microservices. Lídrami iniciatívy sú fanúšikovia Domain-Driven Design z PosAm.

Zaujímavé prednášky, vysoká účasť, pozitívne odozvy

„Pred pár rokmi sme začali pracovať na pomerne náročnej a komplikovanej aplikácií a povedali sme si, že budeme využívať Domain-Driven Design a Microservices. Kadečo sme prečítali a naštudovali, ale knihy majú tú nepríjemnú vlastnosť, že neodpovedajú. Tak sme si povedali že by bolo fajn, ak by sme sa mali s kým poradiť a porozprávať a pokúsili sme sa zvolať toto stretnutie,“ povedal na úvod Zdeno Jašek, Solution architect z PosAm, iniciátor DDD community.

Vo svojej prednáške zameranej na filozofiu Domain-Driven Design (DDD) sa potom venoval kľúčovým pojmom v DDD: „Bounded Context“ a „Ubiquitous language“. Ukázal, ako ignorovaním Bounded Contextu dospel k nevhodnému dizajnu aplikácie, alebo ako sa porušujú princípy Ubiquitous language a prispievajú k neprehľadnému a ťažko udržiavateľnému kódu.

Po filozofii nasledoval technologický pohľad na ten istý systém. Miro Rúčka, Solution architect PosAm, hovoril o svojich skúsenostiach s vývojom založenom na architektúre Microservices. Aké boli dôvody použitia tejto technológie, aké boli očakávania, v čom sa naplnili a v čom nie,  komplikácie, s ktorými sa stretol a na ktoré by sme si už dal pozor.

Ich prezentácie sme zaznamenali pre tých, ktorí nemali možnosť prísť.

first slovak ddd community meetup small

Čo alebo kto je DDD community

Domain-driven design (DDD) komunita je spolok programátorov, architektov, analytikov a ďalších ľudí okolo vývoja softvéru. Zameriava sa na využívanie moderných postupov a technológií pri implementácií aplikácií. Spoločným úsilím je založiť dizajn aplikácie na pojmoch odvodených z domény.

Cieľom DDD komunity je zdieľať vedomosti a skúsenosti jednotlivých členov komunity v oblasti Domain Driven Designu, ako aj v pridružených technologických témach. Komunita pritom pôsobí ako voľné združenie bez oficiálneho členstva. Fungovanie je založené na dobrovoľnej účasti na občasných stretnutiach. Pod pojmom „člen komunity“ sa teda chápe každý človek, ktorý príde na niektoré zo stretnutí.

Viac:

Web: http://www.dddcommunity.sk/

Videá: http://www.dddcommunity.sk/videos

Facebook: https://www.facebook.com/dddcommunity.sk

Zdieľajte

späť hore