Zákaznícka zóna

Zákaznícka zóna

Zákaznícka zóna PosAm je miestom pre zákazníkov a partnerov pre prístup na ich portály. Prístup je podmienený platnou zmluvou, ktorá oprávňuje využívať služby systému na základe vstupného mena a hesla.

Vyberte si jednu z nasledovných možností:

- Partnerský portál
- Stav servisnej zakázky


späť hore