Top témy

Výročná konferencia itSMF: zaostrené na vzťahy IT a biznisu

V polovici apríla sa v Bratislave konala výročná konferencia itSMF Slovensko 2015, ktorá sa zamerala sa na spoluprácu medzi IT a biznisovými zložkami vo firme. PosAm, ako jeden z hlavných partnerov konferencie, prezentoval komplexné ITSM riešenie z vlastnej produkcie, ktoré ponúka podstatne viac ako naplnenie štandardných požiadaviek ITSM.

Asi stovka účastníkov si, na 9. výročnej konferencii itSMF, vypočula 15 zaujímavých prezentácií. Medzi témami boli: súlad IT služieb s požiadavkami biznisu, budúcnosť riadenia IT služieb, dialóg IT a vrcholového manažmentu, možnosti praktického uchopenia konceptu Business-IT Alignment, agilný prístup pri realizácií zákaziek, a ďalšie.

Juraj Pavol, produktový manažér PosAm, predstavil riešenie rozširujúce štandardný ITSM nástroj o mobilné aplikácie, field manažment a biometrický podpis. Riešenie idúce za štandardné požiadavky ITSM prináša efektívnejšie využívanie fondu pracovnej doby, dôkladnejšie meranie vyťaženia a zlepšenie utilizácie pracovníkov, lepšiu informovanosť zákazníkov a bezpapierové procesy. Otázky z pléna dokazovali, že toto funkčné a v praxi používané riešenie vyvolalo zaslúžený záujem medzi prítomnými odborníkmi.

PosAm sa téme manažmentu IT služieb a nástrojom pre jeho podporu venuje už niekoľko rokov. Výsledkom vlastného vývoja je riešenie PosAm Servio (www.posam.sk/servio), ktoré využíva už viac ako 38 zákazníkov. Jeho nová generácia rozširuje jeho možnosti a prináša vyššiu úžitkovú hodnotu, vrátane mobilných aplikácií pre riešiteľov a používateľov a podporu bezpapierových procesov s využitím biometrického podpisu. Na podpisovanie dokumentov bez potreby papiera je využité ďalšie vlastné riešenie - PosAm bSign (www.posam.sk/bsign). Referencie z bankového a telekomunikačného sektora radia PosAm medzi špičku aj v tejto oblasti. Komplexné riešenie pre manažment IT služieb je tak denno-dennou realitou pre tisíce spokojných používateľov.

Zdieľajte

späť hore