Top témy

Prípadové štúdie

Allegro Multichannel v Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz – Slovenská poisťovňa chce poskytovať svoje služby pre zákazníkov rýchlo a férovo. Rýchlo vybaviť požiadavky klientov, ale aj rýchle uviesť nové produkty na trh. Dôležitú úlohu zohrávajú aj kvalitné služby klientovi pri predaji. Špičková aplikačná podpora je pre naplnenie týchto cieľov nevyhnutným predpokladom. Musí umožniť predávať na akomkoľvek mieste a s použitím širokého portfólia technologických zariadení. Allegro Multichannel od PosAm je systémom, ktorý tieto požiadavky napĺňa.

Prečítajte si celý článokNové diskové polia v ST zefektívnili ukladanie dát a šetria náklady

Úspora nákladov na prevádzku, podporu, správu systémov a manažment dát zabezpečuje návratnosť investícií do 4 rokov. Najmodernejšie technológie umožňujú efektívne využívanie diskovej kapacity a 36 % úsporu diskového priestoru. Výrazne sa zvýšil výkon a odozva biznis aplikácií. Zároveň sa zvýšila bezpečnosť dát a zabezpečil súlad so štandardami Deutsche Telekom.

Prečítajte si celý článokKompletne v cloude: pohodlne a s nízkymi nákladmi

Zákazník bol v situácií, keď musel v krátkom čase a s minimom investícií prebudovať celé IT prostredie. Presun IT infraštruktúry do cloudu ho odbremenil od starostlivosti o IT, ktoré sa pre neho stalo službou s jasne definovanými kvalitatívnymi parametrami a predikovateľnými prevádzkovými nákladmi.

Prečítajte si celý článokDigitálny vlastnoručný podpis eliminoval papierové dokumenty a zefektívnil obsluhu na kontaktných miestach

Eliminácia papierových dokumentov znížila náklady na tlač (papier, technické vybavenie, tonery, údržba) a archiváciu (personálne náklady, technické vybavenie, priestory, služby). Zrýchlilo sa vybavovanie klientov a odbúranie administratívnych činností umožnilo obsluhe viac sa venovať samotnému klientovi. Pozitívne ohlasy od obsluhy a zákazníkov sú dôkazom správnosti nasadenia tejto technológie.

Prečítajte si celý článokStránka 1 z 3 1 2 3