Top témy

Prípadové štúdie

Digitálny vlastnoručný podpis eliminoval papierové dokumenty a zefektívnil obsluhu na kontaktných miestach

Eliminácia papierových dokumentov znížila náklady na tlač (papier, technické vybavenie, tonery, údržba) a archiváciu (personálne náklady, technické vybavenie, priestory, služby). Zrýchlilo sa vybavovanie klientov a odbúranie administratívnych činností umožnilo obsluhe viac sa venovať samotnému klientovi. Pozitívne ohlasy od obsluhy a zákazníkov sú dôkazom správnosti nasadenia tejto technológie.

Prečítajte si celý článokNové diskové polia v ST zefektívnili ukladanie dát a šetria náklady

Úspora nákladov na prevádzku, podporu, správu systémov a manažment dát zabezpečuje návratnosť investícií do 4 rokov. Najmodernejšie technológie umožňujú efektívne využívanie diskovej kapacity a 36 % úsporu diskového priestoru. Výrazne sa zvýšil výkon a odozva biznis aplikácií. Zároveň sa zvýšila bezpečnosť dát a zabezpečil súlad so štandardami Deutsche Telekom.

Prečítajte si celý článokRegister účtovných závierok významne prispel k zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku

Register účtovných závierok, ako centralizované riešenie pre ukladanie a sprístupňovanie účtovných závierok a súvisiacich dokumentov, výrazne znížil administratívnu záťaž aj s tým súvisiace náklady podnikateľov a celkovo zvýšil transparentnosť výkazníctva, čím významne prispel k zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku.

Prečítajte si celý článokNové storage riešenie v SSE skrátilo čas implementácie služieb, zabezpečilo trvalú dostupnosť dát a zjednodušilo ich manažment

Špičkové storage riešenie na báze technológií spoločnosti Hitachi Data Systems prinieslo SSE vysoko výkonné a dostupné riešenie s istotou prístupu k dátam za každých okolností. Pokrokové virtualizačné technológie zvýšili efektivitu pri využívaní diskovej kapacity a zjednodušili manažment dát. Moderná infraštruktúra zároveň umožnila zrýchliť poskytovanie služieb závislých od diskovej kapacity.

Prečítajte si celý článokStránka 1 z 3 1 2 3