Top témy

Prípadové štúdie

Allegro Multichannel v Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz – Slovenská poisťovňa chce poskytovať svoje služby pre zákazníkov rýchlo a férovo. Rýchlo vybaviť požiadavky klientov, ale aj rýchle uviesť nové produkty na trh. Dôležitú úlohu zohrávajú aj kvalitné služby pri predaji, založené na dôvere a transparentnosti. Naplniť tieto ciele má pomôcť nový multikanálový predajný systém pre maklérov zameraný na zážitkový predaj. Ten zároveň zjednocuje spoločné funkcionality systémov v ďalších kanáloch, aby sa optimalizovali náklady na vývoj a prevádzku.

Prečítajte si celý článokNové diskové polia v ST zefektívnili ukladanie dát a šetria náklady

Úspora nákladov na prevádzku, podporu, správu systémov a manažment dát zabezpečuje návratnosť investícií do 4 rokov. Najmodernejšie technológie umožňujú efektívne využívanie diskovej kapacity a 36 % úsporu diskového priestoru. Výrazne sa zvýšil výkon a odozva biznis aplikácií. Zároveň sa zvýšila bezpečnosť dát a zabezpečil súlad so štandardami Deutsche Telekom.

Prečítajte si celý článokKompletne v cloude: pohodlne a s nízkymi nákladmi

Zákazník bol v situácií, keď musel v krátkom čase a s minimom investícií prebudovať celé IT prostredie. Presun IT infraštruktúry do cloudu ho odbremenil od starostlivosti o IT, ktoré sa pre neho stalo službou s jasne definovanými kvalitatívnymi parametrami a predikovateľnými prevádzkovými nákladmi.

Prečítajte si celý článokDigitálny vlastnoručný podpis eliminoval papierové dokumenty a zefektívnil obsluhu na kontaktných miestach

Eliminácia papierových dokumentov znížila náklady na tlač (papier, technické vybavenie, tonery, údržba) a archiváciu (personálne náklady, technické vybavenie, priestory, služby). Zrýchlilo sa vybavovanie klientov a odbúranie administratívnych činností umožnilo obsluhe viac sa venovať samotnému klientovi. Pozitívne ohlasy od obsluhy a zákazníkov sú dôkazom správnosti nasadenia tejto technológie.

Prečítajte si celý článokStránka 1 z 3 1 2 3