Top témy

Prípadové štúdie

Digitálny vlastnoručný podpis eliminoval papierové dokumenty a zefektívnil obsluhu na kontaktných miestach

Eliminácia papierových dokumentov znížila náklady na tlač (papier, technické vybavenie, tonery, údržba) a archiváciu (personálne náklady, technické vybavenie, priestory, služby). Zrýchlilo sa vybavovanie klientov a odbúranie administratívnych činností umožnilo obsluhe viac sa venovať samotnému klientovi. Pozitívne ohlasy od obsluhy a zákazníkov sú dôkazom správnosti nasadenia tejto technológie.

Prečítajte si celý článokRegister účtovných závierok významne prispel k zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku

Register účtovných závierok, ako centralizované riešenie pre ukladanie a sprístupňovanie účtovných závierok a súvisiacich dokumentov, výrazne znížil administratívnu záťaž aj s tým súvisiace náklady podnikateľov a celkovo zvýšil transparentnosť výkazníctva, čím významne prispel k zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku.

Prečítajte si celý článokNové storage riešenie v SSE skrátilo čas implementácie služieb, zabezpečilo trvalú dostupnosť dát a zjednodušilo ich manažment

Špičkové storage riešenie na báze technológií spoločnosti Hitachi Data Systems prinieslo SSE vysoko výkonné a dostupné riešenie s istotou prístupu k dátam za každých okolností. Pokrokové virtualizačné technológie zvýšili efektivitu pri využívaní diskovej kapacity a zjednodušili manažment dát. Moderná infraštruktúra zároveň umožnila zrýchliť poskytovanie služieb závislých od diskovej kapacity.

Prečítajte si celý článokPosAm priniesol ZUNO flexibilné riešenie IT, podporujúce rast banky

PosAm vytvoril pre ZUNO banku paletu IT služieb, ktoré sa flexibilne prispôsobujú jej potrebám a pomáhajú jej rásť. Banka nemusí riešiť komplikovanú správu IT, keďže o všetko sa starajú špecialisti PosAm. Pod zvýšenie kvality sa podpisuje aj fakt, že nové riešenie permanentne meria a zlepšuje svoju výkonnosť. To všetko pri nižších nákladoch v porovnaní so stavom pred zmenou.

Prečítajte si celý článok