Top témy

Prípadové štúdie

Nexthink zvýšil kvalitu IT služieb vo VSEH

Unikátny proaktívny monitoring Nexthink pre tisícku koncových IT zariadení a desiatky serverov vo VSEH priniesol očakávané pozitívne efekty. Zvýšila sa kvalita poskytovaných IT služieb, znížil počet a doba výpadkov. Jednoduchšie sa identifikujú príčiny incidentov, zrýchlila sa odozva a skrátila doba riešenia. Všetky uvedené zlepšenia viedli k lepšej zákazníckej skúsenosti, ktorá sa síce neobjavuje v ekonomických ukazovateľoch, ale má dôležité pozitívne reputačné dopady.

Prečítajte si celý článokAllegro Multichannel v Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz – Slovenská poisťovňa chce poskytovať svoje služby pre zákazníkov rýchlo a férovo. Rýchlo vybaviť požiadavky klientov, ale aj rýchle uviesť nové produkty na trh. Dôležitú úlohu zohrávajú aj kvalitné služby pri predaji, založené na dôvere a transparentnosti. Naplniť tieto ciele má pomôcť nový multikanálový predajný systém pre maklérov zameraný na zážitkový predaj. Ten zároveň zjednocuje spoločné funkcionality systémov v ďalších kanáloch, aby sa optimalizovali náklady na vývoj a prevádzku.

Prečítajte si celý článokNové diskové polia v ST zefektívnili ukladanie dát a šetria náklady

Úspora nákladov na prevádzku, podporu, správu systémov a manažment dát zabezpečuje návratnosť investícií do 4 rokov. Najmodernejšie technológie umožňujú efektívne využívanie diskovej kapacity a 36 % úsporu diskového priestoru. Výrazne sa zvýšil výkon a odozva biznis aplikácií. Zároveň sa zvýšila bezpečnosť dát a zabezpečil súlad so štandardami Deutsche Telekom.

Prečítajte si celý článokKompletne v cloude: pohodlne a s nízkymi nákladmi

Zákazník bol v situácií, keď musel v krátkom čase a s minimom investícií prebudovať celé IT prostredie. Presun IT infraštruktúry do cloudu ho odbremenil od starostlivosti o IT, ktoré sa pre neho stalo službou s jasne definovanými kvalitatívnymi parametrami a predikovateľnými prevádzkovými nákladmi.

Prečítajte si celý článok