Top témy

Hlas expertov

Prečo Cloudové riešenie od PosAm

20. augusta 2015

PosAm bol pri tom, keď Cloud na Slovensku začal. Dnes sme jedinou firmou, ktorá sa môže pochváliť dvomi významnými referenciami na vybudované riešenia. Naším dielom je prvý verejný cloud typu IaaS pre Slovak Telekom, aj privátny cloud pre DEUS, ktorý poskytuje služby viac ako tisícovke obcí.

Prečítajte si celý článok

Kontakt

Hybridné využívanie IT a cloud computing

26. novembra 2014

Rozmýšľanie o IT s „hlavou v oblakoch“ je dnes už pre mnohým manažérov IT štandardnou cestou pre rozvoj ich informačných systémov, alebo spôsobom ako zlepšiť a zlacniť existujúcu prevádzku. Preferujete privátny cloud, alebo sa spoľahnete na poskytovateľa verejného? Nemusíte ísť vždy na hranu, existuje aj „zlatá“ stredná cesta: hybridný cloud, resp. hybridné IT.

Prečítajte si celý článok

Viac o našej ponuke:

→ Konsolidácia IT infraštruktúry

Kontakt

Peter Krošlák

Peter Krošlák

Cloud Computing – očakávania a realita

26. júna 2014

Cloud a mobilné modely používania IT spolu s fenoménom sociálnych sietí predstavujú súčasné hnacie sily pre adopciu najmodernejších technológií v podnikoch aj medzi radovými konzumentmi. Analytikmi predpokladaný rýchly rast trhu, t.j. zvýšenie zákazníckeho dopytu po cloudových službách a propaganda pumpovaná do zákazníkov marketingom kvôli vysokým objemom predaja a ziskom stavia proti sebe očakávania zákazníkov od „mraku“ voči realite poskytovaných služieb. Pozrime sa stručne, ako vyzerá tento protiklad na Slovensku.

Prečítajte si celý článok

Viac o našej ponuke:

→ Konsolidácia IT infraštruktúry

Kontakt

Peter Krošlák

Peter Krošlák

BYOD: Výhody, riziká, legislatíva a ako na to

24. apríla 2014

Postupujúca konzumerizácia mobilných technológií zákonite prinesie aj novú realitu, ktorú dnes označujeme ako „BYOD“. Aj keď väčšina firemných IT úprimnú radosť z toho nemá, pri správne nastavenej politike môže BYOD ponúknuť výhody ako pre zamestnancov, tak pre firmu. Naopak, organizácia ktorá nebude mať v blízkej budúcnosti vyriešenú správu a zabezpečenie mobilných zariadení sa môže ocitnúť v problémoch. Ako teda na BYOD?

Prečítajte si celý článok

Viac o našej ponuke:

→ Konsolidácia IT infraštruktúry

Kontakt

Peter Krošlák

Peter Krošlák

Cloud áno či nie

30. októbra 2013

Cloud sa na Slovensku už považuje za reálnu možnosť ako outsourcovať IT ekonomicky efektívnym spôsobom. Existujú mnohé časti podnikovej infraštruktúry, ktoré má zmysel poskytovať, resp. odoberať z cloudu ako službu typu IaaS. Základnými rozhodovacími kritériami sú predovšetkým ekonomika, utilizácia, dostupnosť a bezpečnosť.

Prečítajte si celý článok

Viac o našej ponuke:

→ Konsolidácia IT infraštruktúry

Kontakt

Peter Krošlák

Peter Krošlák