Top témy

Hlas expertov

Kontakt

hladky peterPeter Hladký

Riaditeľ vývoja softvéru peter.hladky@posam.sk

Agile pragmaticky (časť 2) - Best practicies, alebo aplikácia agile v praxi

14. júna 2017

V prvej časti Agile pragmaticky - Zmena paradigmy, som sa venoval príčinám, ktoré vedú IT spoločnosti k zmene prístupu pri vývoji softvérových diel. Zároveň som poukázal na spôsob, ako zabezpečiť vyššiu efektivitu delivery postupov. Je ním zmena metodík pri vývoji softvéru. V PosAm sme adoptovali agile. Jeho výhody pri reflektovaní dnešnej reality pri vývoji systémov sme pomenovali a ukázali na ich prínosy. Všetko má ale svoje Ale.

Prečítajte si celý článok

Kontakt

hladky peterPeter Hladký

Riaditeľ vývoja softvéru peter.hladky@posam.sk

Agile pragmaticky, časť prvá: Zmena paradigmy

24. apríla 2017

S rozširovaním softvérových sys­témov rastie komplexita systémov samotných, ako aj prostredia do ktorého sa nový systém integru­je. Implementácia nie je jednoduchá ani za predpokladu veľmi presnej predstavy zákazníka o cieľovej podobe systému. Realitou sú však často neúplné, alebo vnútorne neskonsolidované, požiadavky zákazníka. Ďalším fenoménom je čas, ktorého býva typicky málo. Vysporiadať sa s touto situáciou vyžaduje zmenu prístupu pri vývoji softvéru. Skúsenosti PosAm v tejto oblasti približuje Peter Hladký, riaditeľ vývoja softvéru.

Prečítajte si celý článok

Kontakt

hladky peterPeter Hladký

Riaditeľ vývoja softvéru peter.hladky@posam.sk

Ako sa na Slovensku nakupujú IT služby?

22. marca 2016

Zvykne sa hovoriť, že nákup IT riešení, alebo služieb, je u firemných zákazníkoch silne založený na osobných vzťahoch. Zdalo by sa, že väzby zákazníka a IT dodávateľa sú tým zabetónované. V tomto kontexte priniesol zaujímavý výsledok nedávny prieskum TNS a PosAm. Ten ukázal, že pri nákupe IT služieb sa vôbec nedá hovoriť o nemenných vzťahoch.

Prečítajte si celý článok

Viac o našej ponuke:

→ Prevádzkové IT služby

Kontakt

Miro_HusekMiroslav Hušek Produktový manažér husek@posam.sk

Prečo Cloudové riešenie od PosAm

20. augusta 2015

PosAm bol pri tom, keď Cloud na Slovensku začal. Dnes sme jedinou firmou, ktorá sa môže pochváliť dvomi významnými referenciami na vybudované riešenia. Naším dielom je prvý verejný cloud typu IaaS pre Slovak Telekom, aj privátny cloud pre DEUS, ktorý poskytuje služby viac ako tisícovke obcí.

Prečítajte si celý článok

Kontakt