Top témy

Hlas expertov

Agile pragmaticky, časť prvá: Zmena paradigmy

24. apríla 2017

S rozširovaním softvérových sys­témov rastie komplexita systémov samotných, ako aj prostredia do ktorého sa nový systém integru­je. Implementácia nie je jednoduchá ani za predpokladu veľmi presnej predstavy zákazníka o cieľovej podobe systému. Realitou sú však často neúplné, alebo vnútorne neskonsolidované, požiadavky zákazníka. Ďalším fenoménom je čas, ktorého býva typicky málo. Vysporiadať sa s touto situáciou vyžaduje zmenu prístupu pri vývoji softvéru. Skúsenosti PosAm v tejto oblasti približuje Peter Hladký, riaditeľ vývoja softvéru.

Prečítajte si celý článok

Kontakt

hladky peterPeter Hladký

Riaditeľ vývoja softvéru peter.hladky@posam.sk

Ako sa na Slovensku nakupujú IT služby?

22. marca 2016

Zvykne sa hovoriť, že nákup IT riešení, alebo služieb, je u firemných zákazníkoch silne založený na osobných vzťahoch. Zdalo by sa, že väzby zákazníka a IT dodávateľa sú tým zabetónované. V tomto kontexte priniesol zaujímavý výsledok nedávny prieskum TNS a PosAm. Ten ukázal, že pri nákupe IT služieb sa vôbec nedá hovoriť o nemenných vzťahoch.

Prečítajte si celý článok

Viac o našej ponuke:

→ Prevádzkové IT služby

Kontakt

Miro_HusekMiroslav Hušek Produktový manažér husek@posam.sk

Prečo Cloudové riešenie od PosAm

20. augusta 2015

PosAm bol pri tom, keď Cloud na Slovensku začal. Dnes sme jedinou firmou, ktorá sa môže pochváliť dvomi významnými referenciami na vybudované riešenia. Naším dielom je prvý verejný cloud typu IaaS pre Slovak Telekom, aj privátny cloud pre DEUS, ktorý poskytuje služby viac ako tisícovke obcí.

Prečítajte si celý článok

Kontakt

Hybridné využívanie IT a cloud computing

26. novembra 2014

Rozmýšľanie o IT s „hlavou v oblakoch“ je dnes už pre mnohým manažérov IT štandardnou cestou pre rozvoj ich informačných systémov, alebo spôsobom ako zlepšiť a zlacniť existujúcu prevádzku. Preferujete privátny cloud, alebo sa spoľahnete na poskytovateľa verejného? Nemusíte ísť vždy na hranu, existuje aj „zlatá“ stredná cesta: hybridný cloud, resp. hybridné IT.

Prečítajte si celý článok

Viac o našej ponuke:

→ Konsolidácia IT infraštruktúry

Kontakt

Peter Krošlák

Peter Krošlák

Cloud Computing – očakávania a realita

26. júna 2014

Cloud a mobilné modely používania IT spolu s fenoménom sociálnych sietí predstavujú súčasné hnacie sily pre adopciu najmodernejších technológií v podnikoch aj medzi radovými konzumentmi. Analytikmi predpokladaný rýchly rast trhu, t.j. zvýšenie zákazníckeho dopytu po cloudových službách a propaganda pumpovaná do zákazníkov marketingom kvôli vysokým objemom predaja a ziskom stavia proti sebe očakávania zákazníkov od „mraku“ voči realite poskytovaných služieb. Pozrime sa stručne, ako vyzerá tento protiklad na Slovensku.

Prečítajte si celý článok

Viac o našej ponuke:

→ Konsolidácia IT infraštruktúry

Kontakt

Peter Krošlák

Peter Krošlák