Top témy

The European Business Awards

European Business Awards vyhľadáva a oceňuje výnimočné spoločnosti na európskom kontinente. V ročníku 2016/2017 sa do súťaže zapojil aj PosAm.

European Business Awards je najväčšia a najdôležitejšia multisegmentová celoeurópska súťaž, ktorá sa snaží identifikovať a propagovať výnimočné spoločnosti. Hlavnými princípmi pri oceňovaní sú INNOVATION, SUCCESS, ETHICS.

Viac o European Business Awards

Viac o rozhodovacom procese

Prvá etapa

V prvej etape súťaže European Business Awards sa rozhoduje o Národných šampiónoch v každej z desiatich kategórií. Tieto ocenenia prideľuje odborná porota, na základe predložených nominácií.

V prvej etape, sa PosAm stal na Slovensku Národným šampiónom v ročníku 2016/2017. Na základe rozhodnutia odbornej poroty zvíťazil v kategórii spoločností s ročným obratom od 26 do 150 miliónov eur.

Viac o zisku ocenenia Národný šampión

Druhá etapa

V druhom kole súťaže sa z národných šampiónov, zo všetkých 34 zúčastnených krajín a zo všetkých kategórií, rozhodne o držiteľoch titulu Ruban D'Honneur a tituloch National Public Champion. Prvý z menovaných titulov prideľuje odborná porota, o druhom rozhodne verejnosť svojím hlasovaním.

Naše nominačné video

Výsledky hlasovania

Hlasovanie verejnosti prebiehalo od 9.1. do 1.3. 2017. Počas celého obdobia sme s optimizmom a radosťou sledovali rastúci počet hlasov pre PosAm. Silná podpora našej spoločnosti nás milo prekvapila a potešila. Bohužiaľ to nestačilo na zisk titul National Public Champion.

Vážime si každý hlas ktorý ste nám dali a chceme všetkým čo najsrdečnejšie poďakovať. Z tých ktorí nás podporili sme vylosovali týchto víťazov súťaže PosAm National Public Champion:

Víťaz hlavnej ceny Samsung Galaxy A5

Tomáš Šromovský

Víťazi vedľajšej ceny

Janči Lehotay, Vladimír Marolien, Roman Jakubec

Pravidlá súťaže „PosAm National Public Champion“

Gratulujeme zároveň spoločnosti Gevorkyan, ktorej príbeh zaujal nielen odbornú porotu, ale získali aj najväčší počet hlasov v hlasovaní verejnosti a držíme im palce vo finálnej fáze súťaže.


späť hore